Карл Цайс България ЕООД

Информация за компанията

Карл Цайс България ЕООД

ZEISS България
част от ZEISS Group

ЕИК: 206871514
ИН по ЗДДС: BG206871514
Управител: Антон Тончев, Кристоф Замбо

St. Ivan Rilski No. 42 ap. 1
1606 София
България