Информацията, публикувана под домейните на ZEISS, може да съдържа препратки към продукти и услуги, които не са били рекламирани или предоставени във вашата страна. Такава информация не означава, че ZEISS възнамерява да предложи тези продукти или услуги във вашата страна на по-късна дата. Ако е необходимо, можете да се свържете с нашата регионална търговска организация, която с удоволствие ще ви предостави информация относно наличността на тези продукти и услуги. Представянето на продуктите и услугите на нашия уебсайт не представлява обвързващо търговско предложение.

Ако софтуерът се предлага за безплатно изтегляне, ZEISS не поема отговорност за щети, произтичащи от изтеглянето или използването на софтуера. Изтеглянето и използването на софтуера се извършва изключително на собствен риск от потребителя и без никаква отговорност или гаранция, освен в случай на умисъл или груба небрежност от страна на ZEISS.

На няколко места споменаваме и предоставяме връзки към уебсайтове на трети страни. Правим това само ако сме напълно убедени в сериозността на съответния доставчик. Въпреки това ZEISS не носи отговорност за разпоредбите за защита на данните или съдържанието на тези уебсайтове и не поема никаква отговорност в това отношение. Външните връзки са символизирани със специфични икони.

ZEISS притежава и си запазва всички права върху съдържанието и оформлението на своите уебсайтове. Интелектуалната собственост, съдържаща се в нашите уебсайтове и нашите марки, е защитена. Текстът, изображенията и графиките на нашите уебсайтове и тяхното оформление и т.н., както и анимациите и софтуерът са предмет на закона за авторското право и други защитни закони. Репродукцията, предаването или възпроизвеждането на цялото или на части от тях е забранено, освен ако не е получено предварително нашето писмено разрешение. Този уебсайт не предоставя никакъв лиценз за използване на интелектуалната собственост. ZEISS си запазва правото да променя, спира или закрива уебсайтове по всяко време и без предизвестие.

Въпреки внимателното компилиране на съдържанието на нашия уебсайт, ние не поемаме отговорност за неговата коректност, точност, пълнота или за непрекъснатия достъп до него. Доколкото е законно допустимо, ние не поемаме отговорност за преки или косвени щети, включително загуба на печалба, произтичаща от използването на нашия уебсайт или във връзка с информация, предоставена на уебсайта. Ние си запазваме правото да променяме или допълваме предоставената информация и да го правим по всяко време.

Общи условия на Карл Цайс България ЕООД

 • Additional insurance and/or a liability value

  Страници: 1
  Размер на файла: 443 KB
 • Általános Értékesítési Feltételek (General Terms and Conditions of Sale)

  Страници: 19
  Размер на файла: 334 KB
 • B-BBEE Certificate South Africa

  Страници: 1
  Размер на файла: 149 KB
 • Carl Zeiss PAIA Manual SA 29.11.2021

  Страници: 19
  Размер на файла: 356 KB
 • Code of Conduct EN

  Страници: 40
  Размер на файла: 2 MB
 • Corporate Social Responsibility (CSR) Policy

  Страници: 5
  Размер на файла: 317 KB
 • CZ (NZ) Ltd Terms and Conditions Maintenance Services August 2020

  Размер на файла: 51 KB
 • CZ (NZ) Ltd Terms and Conditions of Sale August 2020

  Размер на файла: 118 KB
 • CZ (NZ) Ltd Terms and Conditions Repair Services August 2020

  Размер на файла: 46 KB
 • CZ Pty Ltd Terms and Conditions Maintenance Services August 2020

  Размер на файла: 113 KB
 • CZ Pty Ltd Terms and Conditions of Sale August 2020

  Размер на файла: 161 KB
 • CZ Pty Ltd Terms and Conditions Repair Services August 2020

  Размер на файла: 109 KB
 • Deviation Request / Sondertolerierungsantrag

  Страници: 3
  Размер на файла: 690 KB
 • environmental-policy

  Страници: 1
  Размер на файла: 21 KB
 • Equipment Loan Contract

  Страници: 10
  Размер на файла: 85 KB
 • Example: UPS way bill / Beispiel UPS-Frachtbrief

  Страници: 1
  Размер на файла: 100 KB