Медицински решения, разработени от ZEISS

С иновации в офталмологията и микрохирургията ZEISS помага на лекари по целия свят да диагностицират и лекуват ефективно заболявания и да подобряват качеството на живот на своите пациенти.

Разгледайте цялото ни портфолио от услуги в световен мащаб

ZEISS ATLAS 500

Роговични топографи на ZEISS

Мултимодален анализ на очната повърхност

ZEISS Data Management

Софтуер за управление на данни от ZEISS

Мащабируем офталмологичен софтуер

ZEISS Essential Line

ZEISS Essential Line

Простота в основната диагностика

ZEISS вътреочни лещи (ВОЛ) и OVD

Портфолио на ZEISS от вътреочни лещи (ВОЛ) и OVD

Разработено, за да отговори на нуждите на пациентите и предпочитанията на хирурзите

Оптични биометри на ZEISS

Оптични биометри на ZEISS

Дефинираме биометрията вече 20 години

Оптична кохерентна томография на ZEISS

Системи за оптична кохерентна томография (OCT) на ZEISS

Проектирани за начина, по който работите

Офталмологични микроскопи на ZEISS

Офталмологични микроскопи на ZEISS

Лидерство на пазара с превъзходна оптика

Периметър на Хъмпфри на ZEISS

Периметрия на ZEISS

Задаване на стандартите в управлението на глаукома

ZEISS факоемулсификация

Устройства на ZEISS за факоемулсификация, витректомия и фрагментиране на лещи

Открийте възможностите

Рефракционни лазери на ZEISS

Рефракционни лазери на ZEISS

Клинични решения за широкообхватни приложения за корекция на зрението

Ретинни камери на ZEISS

Ретинни камери на ZEISS

Ефективно и ефикасно изобразяване и преглед на очното дъно

Терапевтични лазери на ZEISS

Терапевтични лазери на ZEISS

Подобрете лазерната терапия

Медицински лупи ZEISS EyeMag

Гъвкавост за вашата практика

Интраоперативно флуоресцентно изобразяване на ZEISS

Повече информация в дълбочина. По-добър контрол.

Системи за интраоперативна лъчетерапия на ZEISS

Обединяване на два свята в една полза

ZEISS In Vivo Pathology Suite

In vivo клетъчни изображения на една ръка разстояние

Хирургични микроскопи на ZEISS

Продължаваме да ви подкрепяме в напредването на хирургическата визуализация