Медицински решения, разработени от ZEISS

С иновации в офталмологията и микрохирургията ZEISS помага на лекари по целия свят да диагностицират и лекуват ефективно заболявания и да подобряват качеството на живот на своите пациенти.

Разгледайте цялото ни портфолио от услуги в световен мащаб

ZEISS ATLAS 500

Роговични топографи на ZEISS

Мултимодален анализ на очната повърхност

Софтуер за управление на данни на ZEISS

Мащабируем офталмологичен софтуер

ZEISS Essential Line

Простота в основната диагностика

Портфолио на ZEISS от вътреочни лещи (ИОЛ) и OVD

Разработено, за да отговори на нуждите на пациентите и предпочитанията на хирурзите

Оптични биометри на ZEISS

Определяне на биометрията вече 20 години

Системи за оптична кохерентна томография (OCT) на ZEISS

Проектирани за начина, по който работите

Офталмологични микроскопи на ZEISS

Лидерство на пазара с превъзходна оптика

Периметрия на ZEISS

Задаване на стандартите в управлението на глаукома

Устройства на ZEISS за факоемулсификация, витректомия и фрагментиране на лещи

Открийте възможностите

Рефракционни лазери на ZEISS

Клинични решения за широкообхватни приложения за корекция на зрението

Ретинни камери на ZEISS

Ефективно и ефикасно изобразяване и преглед на очното дъно

Терапевтични лазери на ZEISS

Подобрете лазерната терапия

Медицински лупи ZEISS EyeMag

Лечение с гъвкавост

Интраоперативно флуоресцентно изобразяване на ZEISS

По-дълбоки прозрения. По-добър контрол.

Системи за интраоперативна лъчетерапия на ZEISS

Обединяване на два свята в една полза

ZEISS In vivo pathology suite

Поставяме in vivo клетъчни изображения на върха на пръстите ви

Хирургични микроскопи на ZEISS

Продължаваме да ви подкрепяме в напредването на хирургическата визуализация