Нетикет в социалните медии

С нетърпение очакваме да получим вашите коментари. Моля, спазвайте следните общи правила:
Функцията за коментари е предназначена за фактически дискусии. За да осигури спазването на това правило, ZEISS си запазва правото да изтрива коментари, които не са от полза за подобна дискусия или не са от значение за записите. Не съществува право на публикуване. Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван и ще бъде запазен само заедно с коментарите. Ние публикуваме само името или псевдонима и датата на публикуване. Това е Интернет портал, който сме доволни да използваме за дискусии с Вас. Въпреки това, ако имате въпроси, съмнения или идеи за нашите продукти или услуги, моля, свържете се с Вашето лице за контакт директно.


Социални конвенции и нетикет

 • Моля, отнасяйте се с другите потребители, както бихте искали да се отнасят с вас.
 • Не забравяйте, че общувате с реални хора, а не с виртуални личности.
 • Можете да използвате твърди аргументи, за да подкрепите своите възгледи, но не атакувайте лично никого и не участвайте в аргументи срещу личността.
 • Забранени са обиди, сексуални намеци и сексистки или расистки коментари от всякакъв вид.
 • Всеки има право на собствено мнение. Затова не трябва никога да опитвате да налагате мнението си на другите.


Следното ще доведе до изтриване на коментарите и/или блокиране на IP адреса
за допълнителни коментари:

 • Неправомерно използване като рекламно пространство за уебсайтове или уеб услуги
 • Машинно генерирани публикации
 • Предлагане на стоки или услуги (търговски или лични)
 • Обидни и унизителни коментари
 • Нарушаване на права на трети страни, в частност авторски права
 • Обявяване на политически ориентирани демонстрации
 • Коментари на език, който не е посочен
 • Подбуждане към насилие срещу лица, институции или компании
 • Порнография
 • Расизъм и пропаганда на омраза
 • Коментари, които нямат отношение към въпросния запис


Тези правила се отнасят и за използването на имена. Ние няма да толерираме никакви нарушения на тези указания и си запазваме правото да изтриваме, редактираме, преместваме или закриваме такива коментари и записи. Всеки потребител носи отговорност за записите, които публикува.

Отказ от отговорност
Коментарите в нашите записи отразяват само мнението на индивидуални читатели. Carl Zeiss AG не носи никаква отговорност за коректността и пълнотата на съдържанието.

Благодарим ви за оказаното доверие към ZEISS.