Правна декларация

Тази правна декларация се отнася за този уебсайт и домейни. Тя не се отнася за уебсайтове и домейни за компании на ZEISS, които например са променили правната информация поради националното законодателство. Затова, моля, обърнете внимание на правните декларации на всички уебсайтове на ZEISS, които посещавате, или програми, които използвате.

В някои случаи уебсайтовете на ZEISS също съдържат връзки към уебсайтове на трети страни и компании извън ZEISS, за които тези правни декларации не се отнасят.

Информацията, публикувана под домейните на ZEISS, може да съдържа препратки към продукти и услуги, които не са били рекламирани или предоставени във вашата страна. Такава информация не означава, че ZEISS възнамерява да предложи тези продукти или услуги във вашата страна на по-късна дата. Ако е необходимо, можете да се свържете с нашата регионална търговска организация, която с удоволствие ще ви предостави информация относно наличността на тези продукти и услуги. Представянето на продуктите и услугите на нашия уебсайт не представлява обвързващо търговско предложение.

Ако се предлага софтуер за безплатно изтегляне, ZEISS не поема отговорност за щети, произтичащи от изтеглянето или използването на софтуера. Изтеглянето и използването на софтуера се извършва изключително на собствен риск от потребителя и без никаква отговорност или гаранция, освен в случай на умисъл или груба небрежност от страна на ZEISS.

На някои места споменаваме и предоставяме връзки към уебсайтове на трети страни. Правим това, само ако сме напълно убедени в сериозността на съответния доставчик. Въпреки това ZEISS не носи отговорност за разпоредбите за защита на данните или съдържанието на тези уебсайтове и не поема никаква отговорност в това отношение.

ZEISS притежава и си запазва всички права върху съдържанието и оформлението на своите уебсайтове. Интелектуалната собственост, съдържаща се в нашите уебсайтове и нашите марки, е защитена. Текстът, изображенията и графиките на нашите уебсайтове и тяхното оформление и други, както и анимациите и софтуерът са предмет на закона за авторското право и други защитни закони. Репродукцията, предаването или възпроизвеждането на целите или на части от тях е забранено, освен ако не е получено предварително нашето писмено разрешение. Този уебсайт не предоставя никакъв лиценз за използване на интелектуалната собственост. ZEISS си запазва правото да променя, спира или закрива уебсайтове по всяко време и без предизвестие.

Въпреки внимателното компилиране на съдържанието на нашия уебсайт, ние не поемаме отговорност за неговата коректност, точност, пълнота или за непрекъснатия достъп до него. Доколкото е допустимо по закон, ние не поемаме отговорност за преки или косвени щети, включително загуба на печалби, произтичащи от използването на нашия уебсайт или във връзка с информация, предоставена на уебсайта. Ние си запазваме правото да променяме или допълваме предоставената информация и да го правим по всяко време.


© Carl Zeiss AG – Последна актуализация: Април 2016 г.