ZEISS Group

Защита на данните

Информация за начина, по който онлайн услугите на ZEISS (уебсайтове, приложения, социални мрежи) събират и обработват вашата лична информация

Следният информационен лист "Общ преглед на защитата на данните" предоставя сбито резюме на събирането и обработката на вашите лични данни от онлайн услугите на ZEISS (уебсайтове, приложения, социални мрежи). Подробни данни за този процес можете да намерите в пълната версия на нашата Декларация за защита на данните.

Общ преглед на защитата на данните

Каква информация събираме?

I. Когато отваряте и/или използвате нашите онлайн услуги, събираната информация включва:

 • Типът на браузъра, който използвате
 • Страниците, които сте посетили на нашия уебсайт
 • Операционна система
 • Вашият IP адрес или съкратен IP адрес
 • Потребителско поведение (напр. движения на мишката, кликвания, продължителност на сесията и др.)

Данните се събират и използват предимно в анонимизирана или псевонимизирана форма.

II. Ако сте се регистрирали на нашия уебсайт, доброволно сте предоставили информация за себе си, включваща:

 • Лично име, фамилия и звание
 • Информация за плащане
 • Информация за контакт (напр. имейл адрес, телефон)
 • Адрес и друга информация
 • Принадлежност към компания, група
 • Продукти и оборудване, което използвате
 • Лични интереси и предпочитания

Как се събира информация от онлайн услугите на ZEISS?

Онлайн услугите на ZEISS използват различни видове бисквитки или технологии за проследяване с различни функции. Те изпълняват единствено технически функции, като също допринасят за оптимизиране на уеб страниците, за взаимодействия със социални мрежи, както и за реклами, свързани с използването, както от наша страна, така и от страна на нашите партньори. В резултат на това ние също предоставяме информация на нашите партньори за анализ, маркетинг и социални мрежи. Можете да възразите срещу използването на тези технологии по всяко време и на различни етапи. Щракнете върху „Settings“" (Настройки), за да изберете свои лични настройки за бисквитки:

Данните се събират от онлайн услугите на ZEISS чрез автоматизирани процеси или въвеждане от потребителя, напр. чрез:

 • Проследяващи пиксели на бисквитки
 • Директно въвеждане от потребителя
 • Проследяване между устройства, проследяване чрез мишката и подобни методи

Бисквитките правят уебсайтовете по-удобни за потребителите, по-ефективни и по-сигурни. Бисквитката е текстов файл, съдържащ информация за действията на потребителите, който се съхранява временно в браузъра на потребителя. Той може да се използва и за определяне и запазване на предпочитания на посетителите и настройки за уебсайта.

Забележка: Допълнителна инфромация за бисквитките и други интернет технологии можете да намерите в нашата Декларация за защита на данните.

Защо онлайн услугите на ZEISS обработват и използват моята лична информация? Кога ZEISS използва и обработва моята лична информация?

Следва да се отбележи, че ZEISS събира лична информация само в конкретни случаи и за специфични цели. Следователно следният списък с причини не е изчерпателен.

 1. За предоставяне на нашите продукти и услуги
 2. За спазване на законови задължения
 3. За кредитни проверки при обработка на плащания, използващи незащитени методи на плащане
 4. За предотвратяване на измами с покупки
 5. За маркетингови цели
 6. За уеб анализ и за подобряване на нашия уебсайт
 7. За състезания
 8. За бюлетини и други абонаменти
 9. За онлайн заявления
 10. С цел контакт и във формуляри за контакт
 11. При използване на защитени зони като ZEISS ID и за удостоверяване
 12. В онлайн магазина
 13. За изисквания
 14. При използване на цифрови услуги на ZEISS, като платформи, абониране/прекратяване на абонамент за бюлетини и при използване на приложения

Знаем, че за вас е важно при работа с личната ви информация да се упражнява необходимата грижа. Тъй като защитата на данните е важен приоритет за ZEISS, ние гарантираме, че вашата информация се събира, обработва и използва стриктно в съответствие със закона. Примерите, изброени по-горе, са тези, при които изискваме лична информация от вас.

Тази информация ни помага непрекъснато да подобряваме нашите уебсайтове и да ви предоставяме индивидуализирано потребителско изживяване. Индивидуалната лична информация се използва за обработка на вашите поръчки, за доставка на закупени стоки и продукти, за проверка на вашата кредитоспособност, за обработка на плащания, за предотвратяване на измами, както и за да ви информираме относно вашите поръчки и нашите продукти, услуги и специални оферти.

За да сме сигурни, че можем бързо да се свържем с вас, ви молим да предоставите имейл адрес. Вашият адрес ще бъде използван за рекламни цели само ако сте дали изрично позволение за това.

Правни основания за обработка на лични данни

Ние обработваме вашите данни единствено в съответствие с приложимите закони. По-специално, ние ще обработваме вашите данни в съответствие с чл. 6 и чл. 9 от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД), както и в съответствие с условията за съгласие в чл. 7 от ОРЗД. Ние ще обработваме вашите данни, наред с други неща, въз основа на следните правни основания. Имайте предвид, че това не е пълен или изчерпателен списък на правните основания. Това са единствено примери, предназначени да направят правните основания по-прозрачни.

 • Съгласие (чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква „a“ от ОРЗД и чл. 7 от ОРЗД или чл. 9, ал. 2, буква „a“ и чл. от 7 ОРЗД ): ние ще обработваме определени данни само въз основа на вашето изрично и доброволно предварително дадено съгласие. Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време с влизане в сила в бъдеще.
 • Изпълнение на договор/преддоговорни мерки (чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква „б“ от ОРЗД): имаме нужда от достъп до определени данни, за да инициираме или изпълним вашия договор със ZEISS и партньорите на ZEISS.
 • Спазване на законово задължение (чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква „в“ от ОРЗД): ZEISS е задължена да спазва редица законови изисквания. За да спазим тези изисквания, трябва да обработваме специфични данни.
 • Защита на законни интереси (чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква „е“): ZEISS ще обработва специфични данни, за да защити своите интереси или тези на трети страни. Това обаче важи само ако вашите интереси в отделния случай не надделяват над други законни интереси.

Къде се обработва моята лична информация?

Като цяло вашата информация се обработва на сървъри, намиращи се в Германия. Ако е разрешено, вашата информация може също да се обработва в държави, различни от Германия. Част от потребителската информация се обработва от външни компании, наети от ZEISS.

При препращане на данни в рамките на ZEISS Group (ако е разрешено), прехвърляне на данни в чужбина и обработка на данни с външни партньори, ZEISS спазва приложимите закони за защита на данните и гарантира тези дейности във възможно най-голяма степен чрез наличните средства за защита на данните, включително договори за обработка на данни, стандартни договорни клаузи на ЕС и международни конвенции. Ако местните изисквания в чужбина не отговарят на нивото на защита, предоставено от Хартата на основните права на ЕС, тогава ZEISS ще се стреми да сведе до минимум рисковете от обработката на лични данни чрез подходящи мерки.

Какви права имам?

 • Правото на информация
 • Правото да възразите, включително правото да оттеглите възражението си
 • Правото да поискате заличаване или освобождаване/прехвърляне на инфоромация
 • Правото да ограничите или блокирате обработката на информация
 • Правото да поискате коригиране на информация
 • Правото на обжалване, включително чрез отговорен надзорен орган
 • Правото да оттеглите съгласието си
 • Правото да не подлежите на решение, основано единствено на автоматизирана обработка, включително профилиране

Ако имате някакви съображения относно защитата на данните, свържете се с:

Corporate Data Protection Officer
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen

Свържете се по имейл (моля, без поверително съдържание): datap rivacy @zeiss .com
Свържете се по телефона: +49 7364 20-0 (ключова дума „защита на данните“)
Свържете се чрез уеб формуляр: Към формуляра

Кога се заличава моята лична информация?

Ние заличаваме вашата лична информация, когато целта, за която е събрана, вече не съществува; това може да включва информация, събрана по време на изпълнението на договор, който е прекратен. За да се придържаме към търговското и данъчното законодателство и други законови изисквания, може да се наложи да съхраняваме личната ви информация за по-дълго, отколкото за целта, за която е събрана, или първоначално да блокираме информацията, за да може да се използва за обработка на следващ етап. . Това може да е необходимо и за предявяване, упражняване и защита на правни искове.

Как ZEISS защитава моята лична информация?

Когато влизате в специално защитени зони, напр. чрез ZEISS ID или в онлайн магазини, когато се регистрирате за участие в състезания или когато правите поръчка, вашата лична информация се прехвърля към нас. За да се гарантира, че вашата информация няма да попадне в грешни ръце, тя се шифрова с помощта на стандартни съвременни методи като SSL шифроване (слой със защитени сокети). Това е доказан и сигурен метод за прехвърляне на информация в Интернет.

ZEISS също така използва широк набор от допълнителни технически и оперативни охранителни мерки за защита на личните данни на своите партньори и клиенти. В съчетание с тези мерки за сигурност, понякога може да поискаме да предоставите доказателство за вашата самоличност, преди да ви предоставим достъп до вашата лична информация.

ZEISS използва ли бисквитки?

ZEISS използва бисквитки, за да гарантира, че вашето потребителско изживяване е възможно най-лесно и удобно. Искате да научите повече за това как използваме бисквитките?

Научете повече за това как използваме бисквитки и други интернет технологии

Вашият ZEISS ID акаунт

Вашият ZEISS ID акаунт може да се използва за влизане в широк набор от продукти и услуги на ZEISS. Когато влезете, информацията, която сте предоставили доброволно, се използва за създаване на персонализиран запис с данни. Информацията ни помага да предоставяме продукти и услуги, които са по-подходящи за вас лично.

Оттегляне на разрешение за използване на вашата лична информация

За да оттеглите разрешението за използване на вашата лична информация, щракнете върху връзката по-долу:

Вижте формуляр за оттегляне

Фалшифицирани имейли (спуфинг), спам и фишинг

Внимавайте за фишинг и спуфинг атаки

За съжаление марката ZEISS е сред тези, които се използват неправомерно за измамни цели. По-конкретно, това означава, че потребителите понякога получават фалшифицирани имейли, представени като изпратени от ZEISS. Тези имейли често са визуално създадени да изглеждат като комуникации на ZEISS и в някои случаи може да е трудно да се разграничат от автентичните имейли от ZEISS.

В тези случаи лицата, изпращащи фалшивите имейли, се опитват да използват доверието между ZEISS и нейните клиенти, за да откраднат чувствителна информация (например данни за вход, информация за клиента, информация за плащане) или да инсталират злонамерен софтуер на вашия компютър или смартфон.

Тези имейли не са създадени или изпратени от ZEISS, дори ако се използва нашето име, за да изглежда така. За съжаление, това също така означава, че ZEISS няма контрол върху създаването и изпращането на незаконни имейли.

Следните характеристики могат да ви помогнат да определите дали имейлът, който сте получили, всъщност е от ZEISS:

 • Имейлите за потвърждение и фактурите от ZEISS трябва да са само за артикули, които действително сте поръчали.
 • Имейлите от ZEISS не трябва да съдържат печатни и граматически грешки, тъй като се проверяват преди изпращане.

В някои области на нашите уебсайтове предоставяме също информация и връзки към уебсайтове на трети страни. Ние правим това само ако сме твърдо убедени в сериозността на съответния доставчик. ZEISS обаче не носи отговорност за ситуациите, свързани със защита на данните, или за съдържанието на тези уебсайтове, и не поема никаква отговорност в това отношение. Тези външни връзки се означават със следната икона:

Правилният начин да третирате спам, фишинг и спуфинг имейли

 • Препоръчваме да изтривате подозрителните имейли незабавно.
 • Никога не отваряйте връзки или прикачени файлове с подозрителни имейли и никога не давайте своята лична информация.
 • Препоръчваме също да правите сканиране за вируси на компютъра си.

Ако имейл съдържа необичайна или подозрителна информация относно вашата поръчка или информация за ваш клиент, влезте в онлайн магазина, в който сте направили поръчката. Там ще намерите списък с всички поръчки, които действително сте направили, заедно със статуса и номера на фактурата за всяка поръчка. За да направите това, въведете ръчно адреса на конкретната онлайн услуга на ZEISS във вашия браузър. Ръчното въвеждане на адреса ви позволява да избегнете риска от изпращане до измамни уебсайтове чрез връзки, съдържащи се в имейла.

Съвет: Ако не сте сигурни относно имейл, който сте получили, използвайте нашата услуга за контакт, за да се свържете с нас, или ни напишете съобщение във форуляра за контакт.

Специфични за държавите разпоредби

Следното се отнася за потребители, намиращи се в Руската федерация:

Посочените тук услуги не са предназначени за граждани на Руската федерация, чиито постоянен адрес е в Русия. Ако сте гражданин на Руската федерация и вашият постоянен адрес е в Русия, вие потвърждавате, че всяка и цялата лична информация, която предоставяте, когато използвате нашите услуги, е на ваш собствен риск и че носите самостоятелна отговорност за тази информация; вие също така потвърждавате, че като използвате услугите на ZEISS, давате изричното си разрешение вашата лична информация да бъде събирана и прехвърляна в Съединените щати и други страни за обработка и че ZEISS не носи отговорност за неспазване на законите на Руската федерация.


Следното се отнася за потребители, намиращи се в Китайската народна република:

С използване на услугите на ZEISS, вие давате изричното си разрешение вашите лични данни да бъдат събирани, обработвани и прехвърляни към получатели извън Китай.


Следното се отнася за потребители, намиращи се в Съединените щати:

Съдържанието на този уебсайт може да бъде ограничено за използване от лица в определени географски региони (включително САЩ). ZEISS не гарантира, че уебсайтът или неговото съдържание са достъпни или подходящи извън тези региони. Достъпът до уебсайта може да не е законен за определени лица в определени държави. Ако влезете в уебсайта в нарушение на тези законови разпоредби, вие правите това по своя собствена инициатива и носите отговорност за спазването на приложимите закони.

Законът „Shine the Light“ на щата Калифорния позволява на жителите на Калифорния да изискват определена информация относно данните, събрани от ZEISS и изпратени на трети страни, за целите на директния маркетинг.

Ако желаете допълнителна информация, обхваната от закона „Shine the Light“, свържете се с нас, като използвате информацията, предоставена по-горе, или изпратете заявка на предоставения адрес с фразата „California Shine the Light Request“, за да можем по подходящ начин да категоризираме вашето искане. За този процес се нуждаем от вашия пощенски адрес, постоянен адрес и имейл адрес, за да можем да ви изпратим отговор.

Допълнение към декларацията за поверителност съгласно CCPA (Закон за поверителността на потребителите в Калифорния)

Тази Декларация за поверителност за потребителите в Калифорния допълва информацията, съдържаща се в Декларацията за защита на данните на ZEISS и се прилага единствено за всички посетители, потребители и други, които пребивават в щата Калифорния. Ние въвеждаме тази Декларация за защита на данните, за да спазим Закона за поверителността на потребителите в Калифорния от 2019 г. ("CCPA") и други изисквания за защита на данните в Калифорния. Всички термини, дефинирани в CCPA, имат същото значение, когато се използват в тази декларация.

Какви данни се събират?

Категория

Примери

Събира се

A. Идентификатори.

Истинско име, псевдоним, пощенски адрес, уникален личен идентификатор, онлайн идентификатор, адрес по интернет протокол, имейл адрес, име на акаунт или социалноосигурителен номер.

Да

Б. Категории лична информация, изброени в Устава на Калифорния за записи на потребители (Граждански кодекс на Калифорния § 1798.80(e))

Име, подпис, социалноосигурителен номер, адрес, телефонен номер, номер на застрахователна полица, образование, работа, трудов стаж, номер на банкова сметка, номер на кредитна карта, номер на дебитна карта или друга финансова информация.

Да

В. Защитени класификационни характеристики според Калифорнийския закон или федерален закон.

Възраст (40 години или повече), раса, цвят на кожата, произход, национален произход, гражданство, религия или вероизповедание, семейно положение, медицинско състояние, физически или умствени увреждания, пол (включително пол, полова идентичност, полово изразяване, бременност или раждане и свързани медицински състояния), сексуална ориентация, статус на ветеран или статус на военен, генетична информация (включително семейна генетична информация).

Не

Г. Търговска информация.

Записи за лична собственост, продукти или услуги, закупени, получени или разгледани, или други хронологии или тенденции за покупка или потребление.

Да

Д. Биометрична информация.

Генетични, физиологични, поведенчески или биологични характеристики, като пръстови отпечатъци, използвани за разпознаване на модели, или други идентификатори или идентифициращи данни.

Не

Е. Активност в Интернет или други подобни мрежи.

История на сърфиране, история на търсене, информация за взаимодействие на потребителя с уебсайт, приложение или реклама.

Да

Ж. Данни за геолокация.

Физическо местоположение или движения.

Да

З. Сетивни данни.

Аудио като част от гласова поща или записи на разговори.

Да

И. Информация, свързана с професия или трудова заетост.

Хронология на сегашна или предишна трудова заетост или оценки на ефективността.

Да

К. Непублична образователна информация (съгласно Закона за семейните образователни права и поверителност (20 U.S.C. Раздел 1232g, 34 C.F.R. Част 99)).

Образователни записи, пряко свързани с ученик, поддържани от образователна институция или служби, действащи от името на ученика, като оценки, сертификати, списъци на класове, студентски графици, идентификационни кодове на студенти, студентска финансова информация и записи за студентски дисциплини.

Не

Л. Изводи, направени от друга лична информация.

Профил, отразяващ предпочитания, характеристики и предразположения на дадено лице.

Да

Личната информация, описана по-горе и в настоящата Декларация за поверителност, не включва:

 • Публично достъпна информация от държавни документи.
 • Деидентифицирана или обобщена информация за потребителите.
 • Информация, изключена от обхвата на CCPA, като:
  • здравна или медицинска информация, обхваната от Закона за преносимост и отчетност на здравното осигуряване от 1996 г. (HIPAA) и Закона за поверителността на медицинската информация в Калифорния (CMIA) или данни от клинични изпитвания;
  • лична информация, обхваната от някои специфични за сектора закони за поверителност, включително Закона за честно кредитно отчитане (FCRA), Закона на Грам-Лийч-Блайли (GLBA) или Закона за поверителност на финансовата информация в Калифорния (FIPA) и Закона за защита на поверителността на водачите от 1994 г.

Как се събират данните?

Лична информация се събира от следните източници:

 • Пряко от потребителите, например, ако сте се регистрирали на нашия уебсайт, доброволно сте предоставили информация за себе си.
 • Непряко от потребителите, например информация, събирана при достъп и/или използване на една от нашите онлайн услуги.
 • От наши доставчици на услуги трети страни, помагащи ни при предоставяне на нашите продукти и услуги.
 • От трети страни, които взаимодействат с нас във връзка с услугите, които извършваме, например от очни специалисти като част от поръчки на продукти.

Защо се събират данни?

ZEISS събира лична информация за следните цели:

 1. За предоставяне на нашите продукти и услуги
 2. За спазване на законови задължения или упражняване на нашите законни права
 3. За кредитни проверки и обработка на плащания
 4. За предотвратяване на измами
 5. За рекламни и маркетингови цели
 6. За уеб анализ и за подобряване на нашия уебсайт
 7. За състезания
 8. За бюлетини и други абонаменти
 9. За онлайн заявления
 10. С цел контакт и във формуляри за контакт
 11. За защита на сигурността на защитени зони, като например чрез ZEISS ID, и за удостоверяване
 12. За поръчки и покупки
 13. За управление на продавачи и доставчици
 14. За управление на гаранции и искове по услуги
 15. За обслужване и грижа за клиентите
 16. За управление и възможност за използване на цифрови услуги на ZEISS, платформи и приложения
 17. За научни изследвания и дейности по разработка, като клинични проучвания
 18. За всяка цел, разкрита при събиране на информация

Разкриване на лична информация

През последните 12 месеца ние сме разкрили на трети страни за нашите бизнес цели следните категории лични данни, свързани с жители на Калифорния, обхванати от това оповестяване:

A. Идентификатори.
Б. Категории лични данни, изброени в Устава на Калифорния за записи на потребители (Граждански кодекс на Калифорния § 1798.80(e))
Г. Финансови данни
Е. Активност в Интернет или други подобни мрежи.
Ж. Данни за геолокация.
З. Сетивни данни.
И. Във връзка с професия или трудова заетост.
Л. Изводи, направени от други лични данни.

Моля, вижте „Каква информация се събира?“ за подробности относно тези категории.

Категориите трети страни, пред които сме разкрили лична информация за нашите бизнес цели, са:

 • Филиали и дъщерни дружества на ZEISS
 • Продавачи, доставчици на стоки и доставчици на услуги
 • Търговци и дистрибутори, които са външна работна сила за ZEISS
 • Банкови институции
 • Трети страни, които доставят наши комуникации и продукти
 • Други трети страни (включително държавни агенции) според законовите изисквания

ZEISS не събира умишлено данни за младежи под 16-годишна възраст. Моля, свържете се с нас, ако смятате, че млад човек на възраст под 16 години ни е предоставил лична информация, за да можем да я изтрием.

Права на потребителите

CCPA осигурява на потребителите (жителите на Калифорния) конкретни права по отношение на тяхната лична информация. Имате право да поискате достъп или изтриване на вашата лична информация. Това се отнася за данни, които са събрани, използвани, разкрити или продадени през последните 12 месеца, при определени изключения.

За да упражните тези права, моля, изпратете ни потребителска заявка, подлежаща на проверка, като се свържете с нас на адрес:

Corporate Data Protection Officer
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen
Germany
Свържете се с нас по имейл (моля, не изпращайте поверителна или чувствителна информация): datap rivacy @zeiss .com

Телефон: 1 (800) 328-2984
онлайн формуляр

Само вие или лице, регистрирано при държавния секретар на Калифорния, което упълномощавате да действа от ваше име, може(те) да отправи(те) проверяемо потребителско заявление, свързано с вашата лична информация. Можете също да отправите проверяемо потребителско заявление от името на своето непълнолетно дете.

Можете да отправите проверяемо потребителско заявление за информация само два пъти за период от 12 месеца. Проверяемото потребителско заявление трябва:

 • Да предоставя достатъчно информация, която ни позволява разумно да потвърдим, че сте лицето, за което сме събрали лична информация, или сте упълномощен представител.
 • Да описва вашето искането с достатъчно подробности, които ни позволяват правилно да го разберем, оценим и да отговорим на него.

Не можем да отговорим на вашето искане или да ви предоставим лична информация, ако не можем да потвърдим вашата самоличност или правомощия да отправите заявлението и да потвърдим, че личната информация се отнася за вас.

Липса на дискриминация

Ние няма да дискриминираме жител на Калифорния, който упражнява правата си съгласно Закона за поверителност на данните на потребители в Калифорния.

Информация за контакт

Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящата декларация или относно политиките и практиките за поверителност на ZEISS, моля, свържете се с нас на:

Corporate Data Protection Officer
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen
Germany
Свържете се с нас по имейл (моля, не изпращайте поверителна или чувствителна информация): datap rivacy @zeiss .com

Телефон: 1 (800) 328-2984
онлайн формуляр


Следното се отнася за потребители, намиращи се в Австралия и Нова Зеландия:

Това е специфична за държавата част от глобалната Декларация за поверителност на данните на ZEISS и трябва да бъде прочетена като неразделна част от нея. Тя е публикувана от Carl Zeiss AG (Оберкохен, Германия) (наречена ZEISS/ ZEISS Group). Carl Zeiss Pty Ltd, Carl Zeiss (NZ) Ltd и Carl Zeiss Vision Holdings Australia Ltd, (заедно ZEISS ANZ) са част от Carl Zeiss AG (наречена ZEISS).

Обхватът на тази част от Декларацията за поверителност на данните определя:

 • Вашите права съгласно приложимите закони и кодекси, регулиращи правилата за поверителност в Австралия и Нова Зеландия;
 • Нашите права и задължения (правата и задълженията на ZEISS) съгласно приложимите закони и кодекси, регулиращи правилата за поверителност в Австралия и Нова Зеландия;

ZEISS:

 • събира данни и цели за събиране на данни;
 • използва и разкрива вашите данни, включително защо, кога и на кого;
 • защитава вашите лични данни;
 • информира ви за събирането на лични данни и типа на събираните лични данни (включително източниците на данни);
 • може да използва вашите лични данни за директен маркетинг и вашите права;
 • поддържа вашите лични данни и как осигуряваме актуалността и точността на вашата лична информация.

Вие:

 • можете да получите достъп и кога можете да получите достъп до вашите лични данни;
 • можете да поискате от ZEISS да коригира вашите лични данни, които събираме и притежаваме; и
 • можете да подадете жалба, когато смятате, че ZEISS е нарушила законите/регламентите/кодексите/политиките за поверителност във вашата страна (процесът и очакваните резултати от тази жалба).

Бележка:

Тази политика, Законите за поверителност и Принципите за поверителност (за Австралия и Нова Зеландия) не зависят от възрастта, освен в случай на съгласие на дадено лице. Когато детето е на възраст до 15 години, ZEISS ще изисква съгласието на родителя или настойника.

ZEISS трябва да уведоми засегнатите лица и Службата на австралийския информационен комисар (OAIC) или Службата на комисаря за поверителност на данните в Нова Зеландия, когато нарушението в защитата на данните има вероятност да доведе до сериозна вреда на лице, което е замесено.

Ако искате да ни уведомите за нарушение на защитата на данните, свързано с вашата лична информация, всички жалби се подават на първо място към ZEISS.

Ако не сте удовлетворени от начина, по който ZEISS обработва вашата жалба, можете да подадете жалба относно поверителността до OAIC или Комисаря за поверителност, както е описано подробно в настоящата политика.

Събиране на лична информация

ZEISS ще гарантира, че събраните и съхранявани данни са разумни и необходими за изпълнение на бизнес функциите на компанията.

ZEISS не трябва да иска и събира чувствителна информация за вас, освен ако не е разрешено от законодателството на Австралия и Нова Зеландия. Ако ZEISS иска и събира вашата лична информация, това трябва да става САМО:

 • Чрез законни и справедливи средства; и данните да са предоставени от вас, освен ако: не сте съгласни със събирането на информацията от някой друг, различен от вас; или ZEISS е упълномощена съгласно законодателството на Австралия или Нова Зеландия да събира информацията от някого, различен от вас; или е неразумно или неосъществимо да се направи това.

Ако ZEISS получи непоискана лична информация за вас, ZEISS ще проучи дали информацията е била събрана законно (в рамките на 30 дни след получаване на информацията) и може да използва или разкрие информацията с цел да се определи това. Ако информацията не е могла да бъде събрана законно, ZEISS унищожава информацията или гарантира, че информацията ще бъде деидентифицирана в рамките на 30 дни (ако е разрешено от законодателството).

Какво означават „искане“ и „събиране“ в контекста на поверителността?

Събиране или получаване на лична информация от който и да е източник или с каквито и да е средства. На практика цялата лична информация, която се съхранява от ZEISS, по принцип ще се третира като информация, която е събрана от нас. Забележка: в Нова Зеландия терминът "събиране" не включва получаване на непоискана информация. За повече информация се свържете със Службата на австралийския информационен комисар (OAIC) или Службата на комисаря по поверителността в Нова Зеландия.

Раздел 13 Г от Закона за поверителността

от 1988 г. (Австралия) касае Чуждестранен закон, изискван според чуждестранно законодателство:

"Действие или практика на организация, извършена или ангажирана извън Австралия и външна територия, е да не се намесва в поверителността на данните на дадено лице, ако действието или практиката се изисква от приложимия закон на чужда държава".

Като мултинационална компания със седалище в Германия, този раздел е от значение за ZEISS и нашите служители на ZEISS ANZ.

ZEISS няма да използва или разкрива лична информация за физическо лице с цел директен маркетинг, като не спазва:

 • Регистъра за забрана за контакт с дадени лица от 2006 г. (Австралия);
 • Регистъра за забрана за контакт с дадени лица (Нова Зеландия);
 • Закона за нежелана поща от 2003 г. (Австралия);
 • Закона за непоискани електронни съобщения от 2007 г. (Нова Зеландия);
 • всяко друго законодателство на Австралия или Нова Зеландия, или нормативен акт на остров Норфолк, предписано от разпоредбите.

Важна информация относно защитата на вашата информация

Защита на вашата лична информация

В днешния свързан свят неупълномощените опити за достъп до информация са реалност, с която ежедневно се сблъскват частни лица и компании. Защитата на информацията от тези опити е значително предизвикателство.

Защитата на данните е проблем с висок приоритет за ZEISS и ние инвестираме време, енергия и пари, за да гарантираме, че нашите системи са сигурни и наблюдавани денонощно. Когато използвате уебсайтовете и платформите на ZEISS, вие ни поверявате личната си информация. Защитата на тази информация е важна за нас. Има и неща, които вие можете да направите, за да защитите личната си информация срещу неупълномощен достъп. По-долу ще намерите информация за това как можете да помогнете за осигуряване на безопасността на вашата информация.

Как мога да защитя своята лична информация?

Важният принцип в тази връзка е да защитите информацията на вашия компютър, лаптоп или мобилни устройства с пароли и ПИН кодове, които само вие знаете. Освен това се отписвайте от уебсайтове, платформи и магазини на ZEISS, след като приключите с използването им.

Използвайте паролите си само за един акаунт. Никога не използвайте една и съща парола за различни доставчици на услуги или онлайн портали. Уверете се, че паролите, които използвате на уебсайтове и платформи на ZEISS, не се използват и за други уебсайтове. Ако е така, препоръчваме незабавно да промените всичките си пароли за ZEISS.

Не записвайте паролите си, където други хора могат да ги видят. Още веднъж, уверете се, че вие сте единственият човек, който има достъп до тези пароли.

Как да създам сигурна парола?

Паролите трябва да бъдат избрани така, че да не са лесни за отгатване. Това означава да не използвате общи, ежедневни думи, собственото си име или имената на членове на семейството в паролите си. За допълнителна сигурност е добра идея да използвате комбинация от главни и малки букви, цифри и специални знаци.

Има ли нещо друго, за което трябва да внимавам?

Ако използвате обществен компютър за достъп до уебсайтове или платформи на ZEISS, не забравяйте да излезете от акаунта си, когато приключите.

Ако получите нежелани имейли с молба да предоставите вашата парола или информация за плащане, игнорирайте ги и се свържете незабавно със ZEISS (Къмформуляра за контакт). Ние ще разгледаме случая.


Декларации за защита на данните

Подробна версия

Обработката на данни в ZEISS (напр. събиране, обработка, прехвърляне) се извършва в съответствие със закона. Личната информация, необходима от вас за бизнес транзакции, се съхранява от нас и се прехвърля на доставчици на услуги, наети чрез договор от ZEISS, до степента, необходима за обработка на транзакциите.

Обхват на приложение

Настоящата декларация за защита на данните се отнася за уебсайтове, домейни, платформи за социални мрежи и приложения, принадлежащи на ZEISS Corporate Group (наричана по-долу ZEISS). Тя не се отнася за уебсайтовете на компании на ZEISS, които например са променили защитата на данните и правните декларации съгласно националното законодателство. Затова обърнете внимание на съответната защита на данните и правните декларации за всички уебсайтове на ZEISS, които посещавате, или програми, които използвате.

В някои случаи уебсайтовете на ZEISS съдържат и връзки към уебсайтове на трети страни, които са външни за ZEISS компании и за които тази защита на данните и правни декларации не са в сила.

Общ стандарт за защита на данните

ZEISS е корпорация, работеща на глобално ниво, която има трансгранични законово независими компании, бизнес процеси, структури за управление и технически системи.

При посещението ви на нашата страница може да бъдат събирани данни, които в някои случаи е възможно да са от личен характер. В настоящата декларация посочваме каква лична информация събират компаниите на ZEISS, докато посещавате нашите уеб страници, и как обработваме тези данни.

Ние приемаме много сериозно защитата на вашата лична информация. Обработката на личната ви информация, събирана при посещението ви на наши уебсайтове, се извършва изцяло в съответствие с приложимите законови изисквания. Освен това нашият подход за обработка на лична информация се основава на принципите на ЕС за защита на данните, които гарантират възможно най-високата степен на прозрачност, спазване на правото за избор, достъп до права, както и пренос и законосъобразна обработка на личната информация.

Всяко дружество на ZEISS спазва стриктно приложимото законодателство за защита на данните, което е приложимо в конкретния случай. Освен това обработката на лична информация се уточнява във фирмена директива за всички дружества на ZEISS в рамките на групата компании. Фирмената директива на ZEISS има за цел да гарантира, че вашите данни се обработват правомерно и в съответствие с приложимото законодателство в компаниите на ZEISS, които работят с лична информация. В същото време ние сме инструктирали нашите служители да се консултират с нашите правила за зашита на данните и да ги спазват, независимо каква лична информация се изисква на всеки уебсайт.

Доколкото е допустимо от закона и като се вземат предвид законните ви интереси за изключване на предаването или използването на информация, ние можем да препратим вашия адрес и данни за кредитоспособност на кредитни агенции или да поискаме тези данни от кредитни агенции, за да извършваме кредитни проверки за поръчки.

За поръчки, платени с фактура, и покупки на вноски, ние използваме адресни данни в допълнение към други данни за кредитоспособност, за да оценим риска от неизпълнение на плащането в отделни случаи.

ZEISS и други компании от ZEISS Group обикновено предоставят на своите клиенти възможността да използват несигурни методи на плащане (например плащане чрез фактура, покупки на кредит). Следва неизчерпателен списък на компаниите от ZEISS Group:

 • Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH
 • Carl Zeiss Spectroscopy GmbH
 • Carl Zeiss Meditec Vertriebsgesellschaft mbH
 • Carl Zeiss Vision GmbH
 • Carl Zeiss Microscopy GmbH

Компаниите, които предлагат на своите клиенти възможността да използват несигурни методи на плащане, имат оправдан интерес да се предпазят от неизпълнение на плащането. Това обикновено се прави чрез проверка на кредитоспособността на клиента, преди да се предложи възможността за използване на несигурен метод на плащане. При кредитни проверки ZEISS има право да използва отрицателна информация за кредитоспособност на клиента, която компанията сама е събрала или която й е била прехвърлена от друга компания в ZEISS Group.

ZEISS също така има право да прехвърля отрицателна информация за кредитоспособност на клиента на други компании от ZEISS Group, преди тези компании да предоставят на клиента възможността да използва несигурен метод на плащане.

Информацията за кредитоспособност е информация за неизплатени плащания и информация, която предоставя преки индикации, че клиентът е изложен на риск от неизпълнение на плащането си (например несъстоятелност, консултиране за дълг, отсрочвания поради невъзможност за плащане). Преди ZEISS да съхрани събраната отрицателна информация за неизплатени плащания с цел прехвърляне на тази информация към други компании от ZEISS Group, клиентът ще получи известие, че тази информация може да бъде прехвърлена. ZEISS също така има право да прехвърля информация за изключително нетипични поръчки (напр. едновременни поръчки на множество артикули с един и същ адрес за доставка, направени чрез различни клиентски акаунти) на други компании в ZEISS Group и да използва информация за изключително нетипични поръчки, които е получила от други компании от ZEISS Group. Това е с цел да се предотврати възникването на неизпълнение на плащания и да се защитят нашите клиенти от използването на тяхната самоличност за измамни цели.

Освен това ZEISS има право да събира и обработва информация за адреси и поръчки за свои собствени маркетингови цели. Това означава например, че ZEISS може да сравнява имейл адресите, събрани по време на процесите на поръчка, със списъците с имейл адреси на Facebook Ireland Limited, за да показва персонализирани реклами на собственика на адреса. Facebook Ireland Limited обаче няма право да използва имейл адреса за каквито и да било цели, освен за сравняването му с техния списък с адреси. Информацията се изпраща на трети лица за рекламни цели само в случаите, когато това е разрешено по закон.

Обърнете внимание!

Можете да възразите срещу използването, обработката и прехвърлянето на вашата лична информация по всяко време чрез неофициално писмо, адресирано до ZEISS, или по имейл (Към формуляра за оттегляне). След получаване на вашето възражение ние ще спрем да използваме, обработваме и прехвърляме въпросната информация за всякакви цели, различни от изпълнение на заявените от вас поръчки и задачи; ние също така ще спрем да ви изпращаме рекламни и промоционални материали.


Разкриване или възражение:
Искате да научите каква ваша лична информация се обработва от ZEISS? Искате да възразите срещу използването на вашата информация? Съгласно чл. 15 от Общия регламент за защита на данните и чл. 34 от Германския федерален закон за защита на данните от 2017 г. имате законно право на това и ние ще се радваме да изпълним вашето искане.

Заявка за информация

Събиране, обработка и прехвърляне на лична информация

ZEISS желае да ви даде колкото е възможно по-голям контрол над вашите лични данни. Обикновено можете да получите достъп до уебсайтовете на ZEISS, без да предоставяте каквато и да е лична информация.

В определени зони от уебсайтовете на ZEISS обаче към вас се отправя подкана да ни предоставите лични данни, за да ни помогнете да подобрим сайта и да поддържаме контакт с вас. Всяка лична информация, която предоставяте, се третира като поверителна и се запазва и обработва изключително в рамките на отношенията между вас и ZEISS. Вашата лична информация няма да бъде препращана, публикувана или по друг начин предоставяна на трети страни за маркетингови цели без предварителното ви одобрение.

Като част от осигуряването на нашите услуги обаче вашата информация може при определени обстоятелства да се прехвърли към трети страни, които сме включили за целите на обработката, напр. бизнес партньори или доставчици на IT услуги. При прехвърлянето на лична информация към трети страни ние се ограничаваме до информацията, която е важна за предоставянето на съответната услуга, и гарантираме, че това прехвърляне се извършва в съответствие с изискванията за защита на данните. Компаниите на ZEISS ще прехвърлят вашата лична информация само на трети страни, които са се ангажирали със защитата на данните и обработват вашата информация в съответствие с приложимото законодателство.

Освен това може да се наложи ZEISS да разкрие ваша информация и свързани с нея данни, съгласно съдебни или официални заповеди. Също така ние си запазваме правото да използваме ваша информация за предявяване на или защита срещу правни претенции.

В случай на поглъщане или сливане с друга компания може да е необходимо разкриване или прехвърляне на вашата информация на действителни или потенциални купувачи. В такива случаи ZEISS ще се стреми към възможно най-високо ниво на защита на данните и ще спазва законовите разпоредби.

Права на засегнатите

Имате право да поискате информация относно обработваните от нас данни по всяко време; можете също да възразите срещу обработването на тази информация, както и да поискате да бъде ограничена степента, до която се обработва вашата лична информация, тази информация да бъде коригирана или да бъде изтрита. Имайте предвид, че ZEISS може да изтрие вашата лична информация само в случай, че не съществуват законови разпоредби, които да изискват тази информация да бъде съхранявана, или в случай, че правото на ZEISS да съхранява тази информация няма предимство пред вашето право тя да бъде изтрита. Вземете също под внимание, че след като сте поискали вашата информация да бъде изтрита, или обработката на вашата информация да бъде ограничена, или сте възразили срещу обработването на вашата информация, вече няма да можете да използвате услуги на ZEISS, частично или изцяло, които изискват използването на вашата лична информация.

Ако вашата лична информация се използва от ZEISS, защото сте се съгласили тя да бъде използвана или защото е необходима за изпълнението на договор, който сте сключили със ZEISS, можете да поискате копие от информацията, която сте предоставили на ZEISS. Моля, изпратете заявката си на посочения по-долу имейл адрес. Не забравяйте да включите за кои данни или дейности по обработка искате информация, в какъв формат искате да получите тази информация и дали информацията трябва да бъде изпратена на вас или на друг получател. ZEISS ще разгледа внимателно вашата заявка и ще ви информира за най-добрия начин да бъде изпълнена.

Освен това в следните случаи можете да поискате от ZEISS да не споделя вашата лична информация с други:

 1. Ако твърдите, че личната информация, съхранявана от ZEISS, е невярна (въпреки това, обработката на информация в този случай ще бъде ограничена само през периода от време, необходим на ZEISS за проверка на точността на въпросната лична информация),
 2. Ако няма законово основание за обработката на вашата лична информация от ZEISS и поискате ZEISS да преустанови обработката на вашата информация,
 3. Ако ZEISS вече не се нуждае от вашата лична информация, но вие твърдите, че ZEISS трябва да съхранява тази информация, за да могат да бъдат повдигнати или упражнени правни искове или за да могат да бъдат защитени искове на трети страни, или
 4. Ако възразите срещу обработката на вашата лична информация от ZEISS (въз основа на законния интерес на ZEISS), за периода от време, необходим за проверка дали интересът на ZEISS да обработва вашата лична информация има предимство или дали има законово изискване за съхраняване на информацията.

Към формуляра

Лични данни на деца:
ZEISS не събира и не обработва умишлено информация за деца под 16-годишна възраст или както се изисква от местните закони, освен на уебсайтове, предназначени специално за деца. ZEISS спазва приложимите закони за защита на данните на тези уебсайтове.

Съответствие с разпоредбите

ZEISS и техните продукти, услуги и технологии са обект на разпоредби за износ на различни държави, включително тези на Европейския съюз и неговите държави членки и тези на Съединените щати. Вие потвърждавате, че съгласно приложимите разпоредби за износ, търговски санкции и ембарго, ZEISS е длъжна да предприеме мерки, за да попречи на компании, организации и страни, посочени в списъците на санкционирани лица, да придобиват определени продукти, технологии и услуги чрез уебсайтове на ZEISS или канали за доставка, контролирани от ZEISS. Тези мерки може да включват следното:

 1. Автоматичното сравнение на информацията за регистрация на потребителя, описано в тази декларация, и друга информация, свързана със самоличността на потребителя, с приложимите списъци на санкционирани лица;
 2. Редовни и многократни сравнения на тази информация при актуализиране на списъци със санкционирани лица или когато потребителят актуализира своята информация;
 3. Блокиране на достъпа до услугите и системите на ZEISS, ако потребител е потенциално открит в приложим списък на санкционирани лица;
 4. Установяване на контакт с потребителя в случай, че неговата или нейната информация бъде намерена в списък със санкционирани лица, за да се провери неговата или нейната самоличност.

Вие също така потвърждавате, че информацията, необходима за извършване на дейности в съответствие с вашето решение да обработваме и използваме вашата лична информация или да получавате маркетингови и промоционални материали от ZEISS (независимо от държавата, в която се намира въпросната компания на ZEISS, и независимо дали сте предоставили изричното си разрешение или възражение за получаване на маркетингови и промоционални материали), може да бъде съхранявана от компании в ZEISS Group и обменяна между тях, доколкото това се изисква по закон.

Законен интерес на ZEISS

Всеки от изброените по-долу елементи представлява случай, в който ZEISS има законен интерес да обработва и използва вашите лични данни. Ако не сте съгласни вашите лични данни да бъдат обработвани и използвани от ZEISS по тези начини, можете да възразите срещу тези дейности по обработка: Към формуляра

• Въпросници и анкети
ZEISS може да ви покани да участвате в анкети сред потребителите. Въпросниците, използвани за тези анкети, са съставени по такъв начин, че на въпросите може да се отговори без предоставяне на лични данни. Въпреки това, всяка лична информация, предоставена във въпросник или анкета, може да бъде използвана от ZEISS за подобряване на техните продукти и услуги.

• Генериране на анонимизирани набори данни
ZEISS може да анонимизира личните данни, обхванати от настоящата Декларация за поверителност на данните, за да създаде анонимизирани набори от данни, които могат да се използват за подобряване на продуктите и услугите на ZEISS, както и тези на свързаните с тях компании.

• Записване на телефонни разговори и чатове с цел подобряване на качеството
ZEISS може да записва телефонни разговори или чатове (след като сте били информирани за това по време на телефонния разговор и преди да започне записването) с цел подобряване на качеството на услугата.

• За да ви информира за актуализиации и да събира обратна връзка
В рамките на отношенията на ZEISS с вас като клиент, ZEISS може да ви информира, до степента, разрешена от закона, за своите продукти и услуги (напр. уебинари, семинари и събития), които са подобни на продуктите и услугите, които вече сте закупили от ZEISS или които използвате, или продукти и услуги, които са пряко свързани. Освен това ZEISS може да се свърже с вас, за да събере обратна връзка относно продукти, услуги, семинари, уебинари или събития, които сте закупили или посетили, с цел подобряване на въпросния продукт, услуга, уебинар, семинар или събитие.

Платформи за обучение на ZEISS

Платформите за обучение на ZEISS ще ви помогнат с допълнително обучение. Платформите за обучение на ZEISS са проектирани да ви предоставят курсово съдържание, да организират процеси на обучение, да покрепят сценарии за обучение и да затвърждават допълнително постигнатия напредък в обучението, докато се работи по курсовото съдържание. За да се постигне това, се осигурява комуникация между преподавателите и обучаващите се. При организиране на процеси на обучение платформите за обучение на ZEISS изпращат имейли и насрочват дати в календара с информация, която е подходяща за вас. Като се регистрирате като потребител в платформите за обучение на ZEISS, вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни, когато става въпрос за посочане на предназначението на всички платформи за обучение на ZEISS.

Използване на курсово съдържание на външни платформи
Платформите за обучение на ZEISS предлагат също курсово съдържание, което е свързано с външни платформи. При достъп до тези връзки вие напускате въпросната платформа за обучение на ZEISS. За опростен достъп чрез еднократно влизане с външните платформи ще се споделят вашият потребителски идентификатор на ZEISS, вашият имейл адрес, вашето име и фамилия и държавата, свързана с вашия акаунт. Операторите на външните платформи носят отговорност за съдържанието и актуализирането на свързаните сайтове. Те не са под контрола на ZEISS. Прилагат се общите условия и указанията за защита на данните на операторите. Примерите за външни платформи включват:

 • LinkedIn Learning
 • University4Industry
 • getAbstract

Информация за сигурността на данните

ZEISS знае колко е важно информацията, която ни предоставяте, да бъде обработвана по дискретен и защитен начин. Сигурността на данните на нашите уебстайтове е с най-висок приоритет. Ето защо сме положили големи усилия да гарантираме, че нашите мерки за онлайн сигурност са ефективни. По тази причина основният трафик на данни на уебсайтовете на ZEISS се шифрова. ZEISS се стреми постоянно да актуализира своята технология за шифроване в съответствие с техническия прогрес, за да гарантира поверителното боравене с информацията, която ни изпращате по Интернет.

Доколкото е технически възможно, например за измерване на използването и ефективността на уеб страница, както и за удостоверяване и улесняване на навигацията, ние използваме различни технологии, включително „бисквитки“. Бисквитката е елемент от данни, който уебсайт изпраща на вашия браузър. Тя се съхранява във вашата система и се използва за нейното идентифициране (бисквитки, уеб проследяване и уеб анализи).

По време на посещение на нашите уебсайтове IP адресите на посетителите се записват за анализ на неизправности, за администриране на уебсайта и за установяване на демографски характеристики. Освен това ние използваме IP адресите и друга информация, която ни предоставяте на този уебсайт или по друг начин, както е приложимо, за да открием кои от нашите уебсайтове се посещават и кои теми представляват интерес за нашите посетители.

Специфични за държавите разпоредби

Руска федерация

Следното се отнася за потребители, намиращи се в Руската федерация:

Посочените тук услуги не са предназначени за граждани на Руската федерация, чиито постоянен адрес е в Русия. Ако сте гражданин на Руската федерация и вашият постоянен адрес е в Русия, вие потвърждавате, че всяка и цялата лична информация, която предоставяте, когато използвате нашите услуги, е на ваш собствен риск и че носите самостоятелна отговорност за тази информация; вие също така потвърждавате, че като използвате услугите на ZEISS, давате изричното си разрешение вашата лична информация да бъде събирана и прехвърляна в Съединените щати и други страни за обработка и че ZEISS не носи отговорност за неспазване на законите на Руската федерация.

Китайска народна република

Следното се отнася за потребители, намиращи се в Китайската народна република:

С използване на услугите на ZEISS, вие давате изричното си разрешение вашите лични данни да бъдат събирани, обработвани и прехвърляни към получатели извън Китай.

САЩ

Следното се отнася за потребители, намиращи се в Съединените щати:

Съдържанието на този уебсайт може да бъде ограничено за използване от лица в определени географски региони (включително САЩ). ZEISS не гарантира, че уебсайтът или неговото съдържание са достъпни или подходящи извън тези региони. Достъпът до уебсайта може да не е законен за определени лица в определени държави. Ако влезете в уебсайта в нарушение на тези законови разпоредби, вие правите това по своя собствена инициатива и носите отговорност за спазването на приложимите закони.

Законът „Shine the Light“ на щата Калифорния позволява на жителите на Калифорния да изискват определена информация относно данните, събрани от ZEISS и изпратени на трети страни, за целите на директния маркетинг.

Ако желаете допълнителна информация, обхваната от закона „Shine the Light“, свържете се с нас, като използвате информацията, предоставена по-горе, или изпратете заявка на предоставения адрес с фразата „California Shine the Light Request“, за да можем по подходящ начин да категоризираме вашето искане. За този процес се нуждаем от вашия пощенски адрес, постоянен адрес и имейл адрес, за да можем да ви изпратим отговор.

Допълнение към декларацията за поверителност съгласно CCPA (Закон за поверителността на потребителите в Калифорния)

Тази Декларация за поверителност за потребителите в Калифорния допълва информацията, съдържаща се в Декларацията за защита на данните на ZEISS и се прилага единствено за всички посетители, потребители и други, които пребивават в щата Калифорния. Ние въвеждаме тази Декларация за защита на данните, за да спазим Закона за поверителността на потребителите в Калифорния от 2019 г. ("CCPA") и други изисквания за защита на данните в Калифорния. Всички термини, дефинирани в CCPA, имат същото значение, когато се използват в тази декларация.

Какви данни се събират?

Категория

Примери

Събира се

A. Идентификатори.

Истинско име, псевдоним, пощенски адрес, уникален личен идентификатор, онлайн идентификатор, адрес по интернет протокол, имейл адрес, име на акаунт или социалноосигурителен номер.

Да

Б. Категории лична информация, изброени в Устава на Калифорния за записи на потребители (Граждански кодекс на Калифорния § 1798.80(e))

Име, подпис, социалноосигурителен номер, адрес, телефонен номер, номер на застрахователна полица, образование, работа, трудов стаж, номер на банкова сметка, номер на кредитна карта, номер на дебитна карта или друга финансова информация.

Да

В. Защитени класификационни характеристики според Калифорнийския закон или федерален закон.

Възраст (40 години или повече), раса, цвят на кожата, произход, национален произход, гражданство, религия или вероизповедание, семейно положение, медицинско състояние, физически или умствени увреждания, пол (включително пол, полова идентичност, полово изразяване, бременност или раждане и свързани медицински състояния), сексуална ориентация, статус на ветеран или статус на военен, генетична информация (включително семейна генетична информация).

Не

Г. Търговска информация.

Записи за лична собственост, продукти или услуги, закупени, получени или разгледани, или други хронологии или тенденции за покупка или потребление.

Да

Д. Биометрична информация.

Генетични, физиологични, поведенчески или биологични характеристики, като пръстови отпечатъци, използвани за разпознаване на модели, или други идентификатори или идентифициращи данни.

Не

Е. Активност в Интернет или други подобни мрежи.

История на сърфиране, история на търсене, информация за взаимодействие на потребителя с уебсайт, приложение или реклама.

Да

Ж. Данни за геолокация.

Физическо местоположение или движения.

Да

З. Сетивни данни.

Аудио като част от гласова поща или записи на разговори.

Да

И. Информация, свързана с професия или трудова заетост.

Хронология на сегашна или предишна трудова заетост или оценки на ефективността.

Да

К. Непублична образователна информация (съгласно Закона за семейните образователни права и поверителност (20 U.S.C. Раздел 1232g, 34 C.F.R. Част 99)).

Образователни записи, пряко свързани с ученик, поддържани от образователна институция или служби, действащи от името на ученика, като оценки, сертификати, списъци на класове, студентски графици, идентификационни кодове на студенти, студентска финансова информация и записи за студентски дисциплини.

Не

Л. Изводи, направени от друга лична информация.

Профил, отразяващ предпочитания, характеристики и предразположения на дадено лице.

Да

Личната информация, описана по-горе и в настоящата Декларация за поверителност, не включва:

 • Публично достъпна информация от държавни документи.
 • Деидентифицирана или обобщена информация за потребителите.
 • Информация, изключена от обхвата на CCPA, като:
  • здравна или медицинска информация, обхваната от Закона за преносимост и отчетност на здравното осигуряване от 1996 г. (HIPAA) и Закона за поверителността на медицинската информация в Калифорния (CMIA) или данни от клинични изпитвания;
  • лична информация, обхваната от някои специфични за сектора закони за поверителност, включително Закона за честно кредитно отчитане (FCRA), Закона на Грам-Лийч-Блайли (GLBA) или Закона за поверителност на финансовата информация в Калифорния (FIPA) и Закона за защита на поверителността на водачите от 1994 г.

Как се събират данните?

Лична информация се събира от следните източници:

 • Пряко от потребителите, например, ако сте се регистрирали на нашия уебсайт, доброволно сте предоставили информация за себе си.
 • Непряко от потребителите, например информация, събирана при достъп и/или използване на една от нашите онлайн услуги.
 • От наши доставчици на услуги трети страни, помагащи ни при предоставяне на нашите продукти и услуги.
 • От трети страни, които взаимодействат с нас във връзка с услугите, които извършваме, например от очни специалисти като част от поръчки на продукти.

Защо се събират данни?

ZEISS събира лична информация за следните цели:

 1. За предоставяне на нашите продукти и услуги
 2. За спазване на законови задължения или упражняване на нашите законни права
 3. За кредитни проверки и обработка на плащания
 4. За предотвратяване на измами
 5. За рекламни и маркетингови цели
 6. За уеб анализ и за подобряване на нашия уебсайт
 7. За състезания
 8. За бюлетини и други абонаменти
 9. За онлайн заявления
 10. С цел контакт и във формуляри за контакт
 11. За защита на сигурността на защитени зони, като например чрез ZEISS ID, и за удостоверяване
 12. За поръчки и покупки
 13. За управление на продавачи и доставчици
 14. За управление на гаранции и искове по услуги
 15. За обслужване и грижа за клиентите
 16. За управление и възможност за използване на цифрови услуги на ZEISS, платформи и приложения
 17. За научни изследвания и дейности по разработка, като клинични проучвания
 18. За всяка цел, разкрита при събиране на информация

Разкриване на лична информация

През последните 12 месеца ние сме разкрили на трети страни за нашите бизнес цели следните категории лични данни, свързани с жители на Калифорния, обхванати от това оповестяване:

A. Идентификатори.
Б. Категории лични данни, изброени в Устава на Калифорния за записи на потребители (Граждански кодекс на Калифорния § 1798.80(e))
Г. Финансови данни
Е. Активност в Интернет или други подобни мрежи.
Ж. Данни за геолокация.
З. Сетивни данни.
И. Във връзка с професия или трудова заетост.
Л. Изводи, направени от други лични данни.

Моля, вижте „Каква информация се събира?“ за подробности относно тези категории.

Категориите трети страни, пред които сме разкрили лична информация за нашите бизнес цели, са:

 • Филиали и дъщерни дружества на ZEISS
 • Продавачи, доставчици на стоки и доставчици на услуги
 • Търговци и дистрибутори, които са външна работна сила за ZEISS
 • Банкови институции
 • Трети страни, които доставят наши комуникации и продукти
 • Други трети страни (включително държавни агенции) според законовите изисквания

ZEISS не събира умишлено данни за младежи под 16-годишна възраст. Моля, свържете се с нас, ако смятате, че млад човек на възраст под 16 години ни е предоставил лична информация, за да можем да я изтрием.

Права на потребителите

CCPA осигурява на потребителите (жителите на Калифорния) конкретни права по отношение на тяхната лична информация. Имате право да поискате достъп или изтриване на вашата лична информация. Това се отнася за данни, които са събрани, използвани, разкрити или продадени през последните 12 месеца, при определени изключения.

За да упражните тези права, моля, изпратете ни потребителска заявка, подлежаща на проверка, като се свържете с нас на адрес:

Corporate Data Protection Officer
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen
Germany
Свържете се с нас по имейл (моля, не изпращайте поверителна или чувствителна информация): datap rivacy @zeiss .com

Телефон: 1 (800) 328-2984
онлайн формуляр

Само вие или лице, регистрирано при държавния секретар на Калифорния, което упълномощавате да действа от ваше име, може(те) да отправи(те) проверяемо потребителско заявление, свързано с вашата лична информация. Можете също да отправите проверяемо потребителско заявление от името на своето непълнолетно дете.

Можете да отправите проверяемо потребителско заявление за информация само два пъти за период от 12 месеца. Проверяемото потребителско заявление трябва:

 • Да предоставя достатъчно информация, която ни позволява разумно да потвърдим, че сте лицето, за което сме събрали лична информация, или сте упълномощен представител.
 • Да описва вашето искането с достатъчно подробности, които ни позволяват правилно да го разберем, оценим и да отговорим на него.

Не можем да отговорим на вашето искане или да ви предоставим лична информация, ако не можем да потвърдим вашата самоличност или правомощия да отправите заявлението и да потвърдим, че личната информация се отнася за вас.

Липса на дискриминация

Ние няма да дискриминираме жител на Калифорния, който упражнява правата си съгласно Закона за поверителност на данните на потребители в Калифорния.

Информация за контакт

Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящата декларация или относно политиките и практиките за поверителност на ZEISS, моля, свържете се с нас на:

Corporate Data Protection Officer
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen
Germany
Свържете се с нас по имейл (моля, не изпращайте поверителна или чувствителна информация): datap rivacy @zeiss .com

Телефон: 1 (800) 328-2984
онлайн формуляр

Австралия и Нова Зеландия

Следното се отнася за потребители, намиращи се в Австралия и Нова Зеландия:

Това е специфична за държавата част от глобалната Декларация за поверителност на данните на ZEISS и трябва да бъде прочетена като неразделна част от нея. Тя е публикувана от Carl Zeiss AG (Оберкохен, Германия) (наречена ZEISS/ ZEISS Group). Carl Zeiss Pty Ltd, Carl Zeiss (NZ) Ltd и Carl Zeiss Vision Holdings Australia Ltd, (заедно ZEISS ANZ) са част от Carl Zeiss AG (наречена ZEISS).

Обхватът на тази част от Декларацията за поверителност на данните определя:

 • Вашите права съгласно приложимите закони и кодекси, регулиращи правилата за поверителност в Австралия и Нова Зеландия;
 • Нашите права и задължения (правата и задълженията на ZEISS) съгласно приложимите закони и кодекси, регулиращи правилата за поверителност в Австралия и Нова Зеландия;

ZEISS:

 • събира данни и цели за събиране на данни;
 • използва и разкрива вашите данни, включително защо, кога и на кого;
 • защитава вашите лични данни;
 • информира ви за събирането на лични данни и типа на събираните лични данни (включително източниците на данни);
 • може да използва вашите лични данни за директен маркетинг и вашите права;
 • поддържа вашите лични данни и как осигуряваме актуалността и точността на вашата лична информация.

Вие:

 • можете да получите достъп и кога можете да получите достъп до вашите лични данни;
 • можете да поискате от ZEISS да коригира вашите лични данни, които събираме и притежаваме; и
 • можете да подадете жалба, когато смятате, че ZEISS е нарушила законите/регламентите/кодексите/политиките за поверителност във вашата страна (процесът и очакваните резултати от тази жалба).

Бележка:

Тази политика, Законите за поверителност и Принципите за поверителност (за Австралия и Нова Зеландия) не зависят от възрастта, освен в случай на съгласие на дадено лице. Когато детето е на възраст до 15 години, ZEISS ще изисква съгласието на родителя или настойника.

ZEISS трябва да уведоми засегнатите лица и Службата на австралийския информационен комисар (OAIC) или Службата на комисаря за поверителност на данните в Нова Зеландия, когато нарушението в защитата на данните има вероятност да доведе до сериозна вреда на лице, което е замесено.

Ако искате да ни уведомите за нарушение на защитата на данните, свързано с вашата лична информация, всички жалби се подават на първо място към ZEISS.

Ако не сте удовлетворени от начина, по който ZEISS обработва вашата жалба, можете да подадете жалба относно поверителността до OAIC или Комисаря за поверителност, както е описано подробно в настоящата политика.

Събиране на лична информация

ZEISS ще гарантира, че събраните и съхранявани данни са разумни и необходими за изпълнение на бизнес функциите на компанията.

ZEISS не трябва да иска и събира чувствителна информация за вас, освен ако не е разрешено от законодателството на Австралия и Нова Зеландия. Ако ZEISS иска и събира вашата лична информация, това трябва да става САМО:

 • Чрез законни и справедливи средства; и данните да са предоставени от вас, освен ако: не сте съгласни със събирането на информацията от някой друг, различен от вас; или ZEISS е упълномощена съгласно законодателството на Австралия или Нова Зеландия да събира информацията от някого, различен от вас; или е неразумно или неосъществимо да се направи това.

Ако ZEISS получи непоискана лична информация за вас, ZEISS ще проучи дали информацията е била събрана законно (в рамките на 30 дни след получаване на информацията) и може да използва или разкрие информацията с цел да се определи това. Ако информацията не е могла да бъде събрана законно, ZEISS унищожава информацията или гарантира, че информацията ще бъде деидентифицирана в рамките на 30 дни (ако е разрешено от законодателството).

Какво означават „искане“ и „събиране“ в контекста на поверителността?

Събиране или получаване на лична информация от който и да е източник или с каквито и да е средства. На практика цялата лична информация, която се съхранява от ZEISS, по принцип ще се третира като информация, която е събрана от нас. Забележка: в Нова Зеландия терминът "събиране" не включва получаване на непоискана информация. За повече информация се свържете със Службата на австралийския информационен комисар (OAIC) или Службата на комисаря по поверителността в Нова Зеландия.

Раздел 13 Г от Закона за поверителността

от 1988 г. (Австралия) касае Чуждестранен закон, изискван според чуждестранно законодателство:

"Действие или практика на организация, извършена или ангажирана извън Австралия и външна територия, е да не се намесва в поверителността на данните на дадено лице, ако действието или практиката се изисква от приложимия закон на чужда държава".

Като мултинационална компания със седалище в Германия, този раздел е от значение за ZEISS и нашите служители на ZEISS ANZ.

ZEISS няма да използва или разкрива лична информация за физическо лице с цел директен маркетинг, като не спазва:

 • Регистъра за забрана за контакт с дадени лица от 2006 г. (Австралия);
 • Регистъра за забрана за контакт с дадени лица (Нова Зеландия);
 • Закона за нежелана поща от 2003 г. (Австралия);
 • Закона за непоискани електронни съобщения от 2007 г. (Нова Зеландия);
 • всяко друго законодателство на Австралия или Нова Зеландия, или нормативен акт на остров Норфолк, предписано от разпоредбите.

Бразилия

Следното се отнася за потребители, намиращи се в Бразилия:

За Бразилия условията, посочени в настоящата Политика, се прилагат в съответствие със Закон номер 13.709/2018, Общия закон за защита на личните данни ("LGPD").

1. Отговорник в Бразилия

Назначихме служител по защита на данните (DPO) в нашите бразилски фирми, по-специално CARL ZEISS VISION BRASIL INDUSTRIA OPTICA LTDA, регистрирана под CNPJ № 28.826.394/0001-50, както и CARL ZEISS DO BRASIL LTDA, регистрирана под CNPJ № 33.131.079/0001-49.

Отговорникът изпълнява функцията на връзка между Собственика ZEISS и Autoridade Nacional de Proteção de Dados [Органа за защита на данните в Бразилия] (ANPD).

2.     Права на субектите на данни

В Бразилия могат да бъдат упражнени всички права, предвидени в Общия закон за защита на данните, и при всякакви искания ще анализираме всеки случай, за да проверим възможността да ви обслужим, както е допустимо според приложимото законодателство.

3. Събирани лични данни, цел на обработката и правни основания

В Бразилия вашите лични данни могат да бъдат обработвани, в допълнение към вече споменатите, с цел (i) достъп до цифровите услуги на ZEISS и наличните приложения и (ii) провеждане на проучвания за удовлетвореност, като се гарантира, когато е възможно, вашата анонимност.

В допълнение към правните основания, изброени в настоящата Политика за обработка на лични данни, ние можем да обработваме вашите лични данни в Бразилия за редовно упражняване на права в съдебни, административни или арбитражни производства, съгласно LGPD.

4. Споделяне на лични данни

Може да споделяме лични данни с трети страни, при условията на договори за предоставяне на услуги, с цел подобряване или улесняване на осъществяването на нашите услуги. В Бразилия трети страни могат да бъдат маркетингови агенции, оптики, доставчици на облачни услуги и др.

Може също да споделяме вашите лични данни с юридически лица и правителствени органи, за да изпълним законово или нормативно задължение.

В допълнение, може да споделяме лични данни, необходими за извършване на одити, провеждани от компании трети страни, но винаги спазвайки поверителността и конфиденциалността на субекта.

ZEISS споделя само лични данни, които са уместни, пропорционални и не прекомерни по отношение на целта на споделянето.

Може да споделяме вашите лични данни с компании, които контролират или се контролират от ZEISS, доколкото е необходимо за осъществяване на нашите услуги или за изпълнение на каквито и да е задължителни или законни функции на ZEISS.

Южна Африка

Можете да изтеглите специфичните изисквания за Южна Африка от тук.

Контакти

за съображения, свързани със защита на данните

Ако имате някакви съображения относно защитата на данните, свържете се с:

The Corporate Data Protection Officer
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen

Свържете се по имейл (моля, не изпращайте конфиденциално съдържание): datap rivacy @zeiss .com

Свържете се по телефона:
+49 7364 20-0 (ключова дума: „поверителност на данните“)

Изменения по настоящата Декларация за защита на данните

В настоящата декларация може периодично да се внасят изменения, за да се гарантира, че тя отговаря на актуалните законови изисквания и обхваща всички наши онлайн услуги.

Вашите законови права на информация, коригиране, блокиране, изтриване и възражение не се засягат от тези промени.

© Carl Zeiss AG – Последна промяна: декември 2020 г.