Декларацията за поверителност на данните

Как обработваме вашите данни

Радваме се, че ни посетихте и проявихте интерес към нашите продукти и услуги. Защитата на вашите лични данни е важна за нас. По тази причина искаме да ви уведомим по-долу за това как се обработват вашите лични данни в Carl Zeiss AG и други компании в ZEISS Group (нарични тук ZEISS).

Личните данни са данни, които позволяват пряко или непряко идентифициране на лице. Няма значение дали определянето може да бъде извършено въз основа на част от информация или няколко части от информация. Колкото повече информация и данни могат да бъдат комбинирани, толкова по-точно може да бъде определено лицето. Личните данни включват например името, адреса, възрастта или имейл адреса, но също и косвени данни като IP адрес или социално-осигурителен номер.

Контрольор и служител по защита на данните

Отговорната страна за обработката и защитата на вашата лична информация е Carl Zeiss AG.

Ако имате въпроси относно защитата на данните или въпроси, свързани с обработването на вашите лични данни или упражняването на правата ви, моля, свържете се с нас, като използвате формуляра за контакт в долната част на тази страница или на следния адрес, телефонен номер или имейл адрес:

Corporate Data Protection Officer
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen
Phone: +49 7364 20-0 (ключова дума „защита на данните“) И
мейл: dataprivacy@zeiss.com (Моля, не изпращайте поверително съдържание по имейл)

Вашите права като субект на данни

Разбира се, можете да запазите контрол над всички лични данни, които ни предоставяте, когато посещавате нашия уебсайт или използвате нашите услуги. Имате следните права, които можете да упражнявате безплатно.

1. Право на достъп

Имате право да получите информация за своите лични данни, съхранявани от нас, по всяко време. Имате право да знаете за какви цели се обработват вашите лични данни, колко дълго се обработват (вижтеПродължителност на съхранение) и пред кого се разкриват, ако е приложимо (вижте Категории данни). Молим ви да разберете, че трябва първо да проверим самоличността на лицето, изискващо информация, преди да можем да предоставим тази информация.

2. Право на оттегляне/възражение

Ако сте ни дали съгласие за конкретна обработка на вашите данни, имате право да оттеглите това съгласие по всяко време с влизане в сила в бъдеще.

Ако обработваме ваши лични данни в рамките на балансиране на интереси поради нашия надделяващ законен интерес, имате право да възразите срещу това обработване по всяко време с влизане в сила в бъдеще.

3. Право на преносимост на данните

Имате право да поискате прехвърляне на вашите лични данни от нас към друго юридическо лице.

4. Право на коригиране, заличаване или ограничаване на обработката.

Имате право данните ви да бъдат коригирани и/или допълнени чрез допълнителна декларация, също така имате право данните ви да бъдат заличени за целите, за които са били събрани, или да се ограничи обработването на данните ви за тях.

5. Право на оплакване

Имате право да се оплачете на надзорен орган или нашия служител по защита на данните, доколкото имате причина да го направите. За да заявите права срещу нашата компания, се свържете с лицето за контакт, посочено в началото на тази декларация за защита на данните.

Категории данни и получатели на данните

1. Какви категории данни използва ZEISS?

Категориите лични данни, които ZEISS обработва, включват, наред с други

 • Вашата информация за контакт, напр. име и фамилия, адрес, телефонен(нни) номер(а), имейл адрес и др.
 • Професионална информация, напр. името на вашата фирма, адресът на вашата фирма, вашата позиция във фирмата и др.
 • Данни за местоположение или предпочитания, напр. когато използвате нашия уебсайт, за да можем да показваме съдържание на езика, който е подходящ за вас, да можем да предоставяме бюлетини със съдържание, което се отнася за вас, и др.
 • Данни за продукти и услуги, напр. какви продукти или услуги вие или вашата фирма сте закупили от ZEISS, какви продукти и услуги са ви възложени и др.

Бихме искали да обърнем внимание на факта, че в рамките на съответното договорно правоотношение трябва да предоставите тези лични и фирмени данни, които са необходими за установяването, изпълнението и прекратяването на договорното правоотношение или обещание за изпълнение и тяхното съответно изпълнение, или които сме законово задължени да събираме.

2. Получатели на лични данни

До необходимата степен, тези отдели в рамките на ZEISS ще имат достъп до лични данни, необходими за изпълнение на техните задължения.

В допълнение, вашите лични данни може да бъдат разкрити на други получатели за целите, описани в Цели за обработката на лични данни и съответното споменато правно основание. Това са внимателно подбрани партньори, които предоставят услуги за ZEISS. Тези доставчици на услуги боравят с вашите лични данни като така наречени обработващи от наше име и съгласно нашите инструкции.

3. Прехвърляне към трети държави или международни организации

Прехвърляне към държави извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространтво („трети държави“) се осъществява само до степента, необходима за съответната цел. Преди прехвърляне на лични данни към обработващи или трети страни в трети държави, ние се уверяваме, че съществува механизъм за прехвърляне в съответствие с ОРЗД на ЕС:

 • Ако това е безопасна трета държава, прехвърлянето на данни е регламентирано от адекватно решение.
 • Ако данните се прехвърлят към така наречена несигурна трета държава, това прехвърляне на данни е регламентирано от стандартни договорни клаузи.

Продължитеност на съхранението

Вашите лични данни ще бъдат изтрити веднага щом вече не са необходими за съответната цел. Доколкото сме правно задължени да го направим, ние съхраняваме вашите данни до края на правно регулираните срокове на задържане. В зависимост от правното основание това са обикновено от 6 до 10 години.

Освен това вашите данни ще бъдат съхранявани до изтичане на законоустановените давностни срокове, обикновено 3 години, доколкото това е необходимо за предявяване, упражняване или защита на правни искове. След това съответните данни ще бъдат рутинно изтрити, ако вече не са необходими за постигане на необходимите цели.

Автоматизирано вземане на решения, включително профилиране

Лични данни, които събираме, например на нашите уебсайтове, и които ни помагат да разберем вашите интереси, могат да бъдат използвани с цел персонализиране, за да ви предоставим съдържание и информация, които са подходящи за вас. Не се осъществява автоматизирано вземане на решения въз основа на тези събрани данни.

Възможно е неформално възражение срещу този тип употреба, без да се дават основания, по всяко време за в бъдеще. Моля, използвайте формуляра за контакт, предоставен в долната част на тази страница.

Цели за обработката на лични данни

ZEISS събира и обработва вашите лични данни само ако сте дали съгласие или ако е позволено или необходимо според други правни регламенти. Като цяло получаваме тези данни по два начина: или сте ни предоставили данните, или събираме данните, когато използвате нашите продукти и услуги.

Следният списък показва различните цели за обработка на лични данни в ZEISS. Всеки запис съдържа кратко описание на съответната цел заедно със съответното правно основание за обработката. Ако щракнете върху запис, можете да видите по-подробно описание на всяка цел.

Ако имате някакви въпроси за една или повече цели за обработка, не се колебайте да се свържете с нас.

 • Личните данни, които ZEISS получава като част от заявки за оферти, обработка на поръчки, конфигуриране и други, се използват за обработка на съответните бизнес транзакции. Събраните данни се обработват в нашата CRM система за тази цел. Правното основание за обработка на данните е изпълнение на договор или прилагане на преддоговорни мерки съгласно чл. 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД.

 • ZEISS предлага различни приложения за мобилни устройства (iOS и/или Android), които събират лични данни. Тези лични данни са необходими за функциониране на съответното приложение.

  Приложенията на мобилни устройства могат да получават достъп до функции на крайното устройство, ако е необходимо и със съгласието на потребителя. Всяко приложение, което ZEISS предлага, ще иска вашето съгласие за използване на необходимите функции. Тези функции може да включват, но не се ограничават до следните:

  • Календар
  • Контакти
  • Камера
  • Местоположение
  • Аудио (изходен звук и микрофон)
  • Телефон
  • SMS/MMS
  • Памет
  • Възможни други сензори

  Правното основание за обработка на данни е вашето съгласие според чл. 6, ал. 1, буква а) от ОРЗД. Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време с влизане в сила в бъдеще.

 • ZEISS може да записва телефонни разговори или чат сесии, за да подобрява качеството на нашите услуги. Записът започва само след като сте били попитани и сте дали съгласие в началото на телефонния разговор или чат.

  Правното основание за обработка на данни е вашето съгласие в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква а) от ОРЗД. Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време с влизане в сила в бъдеще.

 • Нормален процес на кандидатстване

  Когато се регистрирате и подадете кандидатурата си при нас в портала за кандидатстване на ZEISS, вие задължително ни предоставяте лични данни и съгласие за обработка на тази информация като част от кандидатурата. Може също да разполагате с възможност за отделно съгласие за включване на вашите данни във фонда с кандидати (вижте по-долу).

  По принцип вашите данни ще бъдат използвани само за целите на заемане на конкретна позиция в групата компании ZEISS. Компанията ZEISS, отговорна за обявата за работа или, в случай на спекулативна кандидатура, компанията ZEISS, до която изпращате кандидатурата, отговаря за събирането и обработването по смисъла на Общия регламент за защита на данните. Можете да откриете повече информация за съответната компания на ZEISS на recruiting.oberkochen@zeiss.com. Можете да проверявате, актуализирате и допълвате предоставената информация в портала за кандидатстване на ZEISS по всяко време.

  Непоискана кандидатура

  Ако изпратите непоискана кандидатура към нашата система за управление на кандидати, вашите данни ще бъдат препратени към подходящата компания на ZEISS, която съответства на вашите умения.

  Фонд с кандидати

  Ако сте се съгласили данните от вашата кандидатура да бъдат предадени нататък, вашият профил ще бъде циркулиран, ако може да представлява интерес за запълване на свободни работни места в други компании на ZEISS. По този начин вашите данни ще бъдат предоставени на компании на ZEISS, включени в процеса на кандидатстване, и те може да се свържат с вас, ако се интересуват.

  Активно набиране

  Ако прочетеното за вас във вашия профил е интересно и сме се свързали с вас чрез кариерни портали или други подобни, първо ще се запознаем с вас чрез съоветната социална мрежа. С ваше съгласие включваме данните от социалната мрежа в нашия портал за кандидатстване и ви изпращаме връзка, с която можете да създадете своя профил чрез индивидуален достъп и да се съгласите с включването в нашия фонд с кандидати. След като съберем вашите данни от социалната мрежа, ще преминем към нормалния процес на кандидатстване (вижте по-горе).

  Препоръка

  Ако имате интересен профил, може вече да сте били препоръчани от един от нашите служители на ZEISS. В този случай вашите данни за контакт първо се записват чрез служителя на ZEISS, за да може нашата система да ви изпрати автоматичен имейл с информация и връзка към профила на длъжността. Ако се интересувате, можете да преминете през нормалния процес на кандидатстване. Ако не се интересувате и не отговорите на имейла, ще изтрием вашата информация за контакт от нашата система след максимум два месеца. Това ви дава достатъчно време да адаптирате профила си към въпросната длъжност или да изполвате вече събраните данни за други интересни длъжности. Ако желаете, можем също да изтрием вашите данни преди изтичане на двумесечния срок.

  Тип данни

  Като част от процеса на кандидатстване обработваме данните, които ни предоставяте с вашата кандидатура. Тези данни включват конкретно:

  • Идентификационни данни (име, фамилия и др.)
  • Данни за контакт (имейл адрес, телефонен номер и др.)
  • Данни за образование и професия (завършено училище/университет, професионална кариера и др.)
  • Други подходящи данни (сертификати, ваша снимка и др.)
  • Данни за вашите лични предпочитания (харесвания, интереси и др.)
  • Правно основание и права на субектите на данни

  Вашите данни се събират за целите, описани по-горе (разумно основание за работа в ZEISS). Обработката на данни се извършва въз основа на чл. 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД в съчетание с чл. 88 от ОРЗД.

  Тъй като ZEISS набира нови служители от много различни държави, правното основание за законната обработка на лични данни може да е различно. Допълнителна информация за конкретните национални правни клаузи (напр. за правата на субектите на данни съгласно Общия регламент за защита на данните), както и обща информация относно обработката на данни в ZEISS може да бъде намерена на нашия уебсайт.

  Ако обработката на вашите данни се основава на съгласие, дадено от вас, можете да оттеглите своето съгласие по свое решение и по всяко време с влизане в сила в бъдеще, в портала за кандидатстване на ZEISS или по имейл до recruiting.oberkochen@zeiss.com. Законността на обработката на данни, извършена преди оттеглянето, не е засегната от оттеглянето.

  Получатели на данните и място на обработката на данни

  ZEISS Group гарантира, че трети страни, действащи от името на ZEISS и упълномощени да получат достъп до тези данни, спазват правата и задълженията, посочени в настоящата Политика за защита на данните. ZEISS и нейните доставчици на услуги като цяло обработват данните на сървъри, разположени в Европейския съюз. В изключителни случаи данните може също да се обработват в държави извън Европа, до степента, допустима по закон.

  При прехвърляне на данни в рамките на ZEISS Group, прехвърляне на данни в чужбина и обработка на данни от външни партньори, ZEISS спазва приложимите закони за защита на данните и гарантира тези дейности във възможно най-голяма степен чрез наличните средства според закона за защита на данните, включително договори за обработка на данни, стандартни договорни клаузи на ЕС и международни конвенции. Ако местните изисквания в чужбина не съответстват на нивото на защита, предоставено от Хартата на основните права на ЕС, тогава ZEISS ще се стреми да сведе до минимум рисковете от обработката на лични данни, като предприеме подходящи мерки.

  Изтриване на данни

  По принцип от нас се изисква по закон да архивираме вашите данни във връзка с процеса на кандидатстване, в продължение на шест месеца. Ако не можем да ви предложим позиция, но сте се съгласили да бъдете включени във фонда с кандидати, ще изтрием вашите данни не по-късно от две години след отхвърляне на вашата кандидатура. След шест месеца вие също можете да поискате изтриване на вашите данни по всяко време в портала за кандидатстване на ZEISS или като изпратите имейл до recruiting.oberkochen@zeiss.com. Ако не сте дали съгласие за съхранение на вашите данни, те ще бъдат изтрити възможно най-скоро, след като сме запълнили позицията или в рамките на шестмесечен срок.

  Ако сте дали съгласие за съхранение на вашите данни, ще включим тези данни в процесите за администриране на персонала, които извършваме в рамките на законоустановените разпоредби.

  Сигурност на данните

  ZEISS има глобално приложими корпоративни насоки за гарантиране на сигурността и поверителността на данните; освен това се прилагат разпоредбите за защита на данните на държавите, в които компанията ZEISS има седалище. Освен това всеки доставчик на услуги, който обработва вашите лични данни от името на ZEISS, се задължава да гарантира поверителността и да прилага същите строги мерки за сигурност като ZEISS.

  Техническата поддръжка на нашата система за управление на кандидатите се осигурява от ИТ доставчик в Германия, който сме избрали в съответствие със законово предписаните параметри и за когото също важат изискванията за защита на данните.

  Известие за работа

  Ако зададете известие за работа, ние съхраняваме само информацията, необходима за това (имейл адрес и критерии за подбор). Можете да прекратите участието си в известието за работа по всяко време. В този случай ще изтрием вашите данни незабавно.

  Контакт

  Моля, изпращайте своите въпроси относно процеса на кандидатстване до recruiting.oberkochen@zeiss.com.

 • ZEISS предлага различни форуми по специфични специализирани теми. Тези специализирани форуми са предназначени да предлагат на потребителите възможността да обменят мисли, опит и полезни съвети с други потребители. Всеки потребител трябва да има ZEISS ID, за да участва. В този процес се обработват потребителското име, имейл адресът и данните за употреба.

  Правното основание за обработка на данни е вашето съгласие според чл. 6, ал. 1, буква а) от ОРЗД. Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време с влизане в сила в бъдеще.

 • За да провежда лотарии, ZEISS събира лични данни на участниците, за да определи победителя. Това обикновено вклюва обръщение, пълно име, адрес, имейл адрес и телефонен номер, ако е необходима връзка по телефона.

  Тези данни се използват и за уведомяване на победителите по имейл, поща или телефон. Данните за адреса ще бъдат използвани за изпращане на наградата, освен в случай на лична доставка.

  Данните ще бъдат събирани и обработвани само от компании в ZEISS Group. Данните няма да бъдат прехвърляни към други външни компании.

  Правното основание за обработка на данни е вашето съгласие според чл. 6, ал. 1, буква а) от ОРЗД. Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време с влизане в сила в бъдеще.

 • Carl Zeiss AG обработва личните данни, предоставени от лицето, подало сигнал за нередности, с цел получаване и обработка на известия за нормативно съответствие относно нарушения на приложимите закони и вътрешни правила, както и за разследване и санкциониране на такива нарушения.

  Данните, предоставени от лицето, подало сигнал за нередност, включват, наред с други неща, категории данни като данни за комуникация (напр. име, телефон, имейл, адрес), данни на служителите на ZEISS и, ако е приложимо, имена и други лични данни, свързани с включени лица в известието.

  Обработката на данни при получаване и проучване на известия за съответствие, както и определянето на подходящи мерки се основава на чл. 6, ал. 1, буква. е) от ОРЗД. Това се основава по-специално на законния интерес на ZEISS като компания за наказателно преследване на престъпления, предявяване на искове по гражданското право, изпълнение или прекратяване на трудово правоотношение или разкриване на престъпления в трудовото правоотношение, както и за предотвратяване на регулаторни нарушения съгласно приложимите закони.

  Обработката на данни в централната администрация и препращането на междугрупови въпроси от отдела за корпоративно съответствие обикновено се извършва в съответствие със законния интерес на компанията да получи общ преглед в цялата група на известията за съответствие и така и на съществуващите рискове в обхвата на управленската функция , както и за отстояване и защита на права по чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД.

  Ако има законово задължение за предоставяне на система за сигнализиране на нередности или механизъм за жалби, правното основание може да произтича от чл. 6, ал. 1, буква в) от ОРЗД.

  Доколкото механизмът за подаване на жалби изисква съгласието на субектите на данни за обработването на данните, обработването се извършва в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква а) от ОРЗД. Съгласие, дадено за обработка на лични данни, може да бъде оттеглено по всяко време с влизане в сила в бъдеще.

  В съответствие със законния ни интерес съгласно чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД, ние анонимизираме личните данни при определени обстоятелства, така че да не се включва информация и идентификатори, свързани с конкретни лица.

  Задължения за задържане и срокове за изтриване

  По принцип съхраняваме лични данни само докато са необходими за изясняване на фактите, за които се отнася известието за нормативно съответствие, или според изисквнанията на закона. Конкретните задължения за съхранение и срокове за изтриване на лични данни, обработвани в процеса на обработка и изясняване на известията за съответствие, зависят от резултата от разследването на конкретните факти, както и от вида на нарушението и правните последици.

  Разкриване и предаване на лични данни

  При обработката на известия за съответствие съгласно вътрешно определената процедура и, ако е приложимо, законово предписаните процедури, може да е необходимо да се включат други вътрешни функции в хода на изясняване на фактите и определяне на мерки. Само до степента, в която е абсолютно необходимо за обработката на известието за съответствие или се изисква за изпълнение на законови задължения, личните данни ще бъдат предадени на следните органи в този контекст:

  • Ръководство и/или местен служител по съответствието на съответната компания на ZEISS;
  • Вътрешно отговорен офис в случай на (специализирана) специфична информация (напр. групова защита на данни, групова сигурност, правен отдел, отдел покупки, служител по правата на човека, вътрешен одит);
  • Отговорният отдел ЧР и мениджъри на засегнатите служители;
  • Ако е необходимо, външни правни фирми и други партньори за помощ при изясняване на показателите за съответствие;
  • Други отговорни страни, като държавни разследващи органи, напр. обществени прокурори.

  Ако вие, като подател на сигнал за нередност, сте посочили самоличността си като част от доклада за съответствие, ние обикновено сме задължени съгласно ОРЗД да информираме всяко обвиняемо лице за вашата самоличност като източник на лични данни не по-късно от един месец след получаване на вашия доклад (член 14, ал. 3, буква а) от ОРЗД на ЕС). Ако съществува значителен риск такова уведомяване да застраши ефективното разследване на обвинението или други интереси, заслужаващи защита (напр. защита на лицето, подало сигнал за нередности), уведомяването може да бъде отложено, докато този риск съществува (член 14, ал. 5, буква б) от ОРЗД).

  Личните данни ще бъдат прехвърлени на получател (напр. компания или орган на ZEISS) в трета държава (базирана извън ЕС или ЕИП) само ако това е необходимо за обработка на известието за съответствие. Вземат се предвид съответните изисквания на чл. 44 и следващи от ОРЗД.

  Система за сигнализиране за нередности „ZEISS Integrity Line“

  „ZEISS Integrity Line“ дава възможност на лицата, подаващи сигнали за нередности, анонимно да подават известия за съответствие и да комуникират чрез шифрована връзка.

  Carl Zeiss AG е възложила на EQS Group AG, Karlstraße 47, 80333 Мюнхен, Германия („EQS“) техническото осигуряване на платформата „ZEISS Integrity Line“. Доставчикът на услуги е внимателно подбран. Той носи отговорност за редовното проследяване и внимателното боравене и защита на данни. За техническото изпълнение прехвърляме лични данни към EQS. За тази цел сме сключили споразумение за реда на обработка на данни с EQS. Обработката от EQS се извършва изключително в сертифицирани по ISO 27001 центрове за данни с висока степен на сигурност в Германия и Швейцария.

  При използване на платформата за докладване на известия за съответствие и при комуникация чрез платформата, личните данни, предоставени от лицето, подало сигнал в известието, се обработват в специално защитена база данни от EQS и се шифроват в съответствие с текущите технически достижения. IP адресът и текущото местоположение не се съхраняват в нито един момент.

  Само ZEISS Corporate Compliance, т.е. главен служител по съответствие, ръководител на корпоративно съответствие и служител по корпоративно съответствие, както и специално упълномощени администратори на EQS имат право да преглеждат данните в „ZEISS Integrity Line“.

 • Платформата за обучение на ZEISS ви подкрепя в непрекъснатото ви обучение. Целта на платформата за обучение на ZEISS е да ви предостави съдържание за обучение, да организира процеси на обучение, да подкрепя сценарии за обучение и да проследява постигнатия напредък по време на процеса на обработка на съдържание за обучение. За тази цел се осъществява комуникация между преподавателите и обучаващите се. Платформата за обучение на ZEISS изпраща имейли и насрочва дати в календара със съответната информация за участницигте като част от организирането на процесите на обучение.

  Правното основание за обработка на данни е вашето съгласие според чл. 6, ал. 1, буква а) от ОРЗД. Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време с влизане в сила в бъдеще.

 • ZEISS иска да ви улесни, когато се свързвате с нас. Затова предлагаме формуляри за контакт за запитвания на всички наши уебсайтове.

  Ако се свържете с нас чрез формуляр за контакт, ние събираме информация за вашето име и имейл адрес, за да можем да отговорим на вашето запитване бързо и индивидуално. Ако искате да се свържете с нас по телефона, ви молим да предоставите и телефонен номер.

  Данните ще бъдат използвани само за отговор на вашето запитване и няма да бъдат използвани за никакви други цели.

  Правното основание за обработка на данни е вашето съгласие в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква а) от ОРЗД. Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време с влизане в сила в бъдеще.

 • ZEISS би искала да ви изпраща информация за нашите продукти и услуги, които може да представляват интерес за вас.

  Ние използваме вашите лични данни, събрани като част от регистрацията за бюлетин, по-специално посочените сфери на интерес, за да ви предоставим информация за продукти и услуги, съобразени лично с вас. Предоставяйки своето име, вие ни позволявате да се обръщаме към вас лично и лесно да управляваме вашите данни. Ако предоставите адресните си данни, напр. вашия пощенски код, можем също така да ви предоставим регионално съобразени оферти.

  Правното основание за обработка на данни е вашето съгласие според чл. 6, ал. 1, буква а) от ОРЗД. Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време с влизане в сила в бъдеще. Ще намерите инструкции за прекратяване на абонамента в долния колонтитул на всеки бюлетин.

  Данните, които получаваме в процеса на закупуване на един от нашите продукти или услуги, както и при употребата им, могат да бъдат използвани за директен маркетинг за привличане на вниманието към новини и актуализации относно закупени или свързани продукти или услуги. Правното основание за обработка на данни е защитата на законните интереси на ZEISS в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД. Нашият надделяващ законен интерес произтича от интереса ни да можем да ви изпращаме новини и подобрения на продуктите или услугите, които сте закупили, или свързаните с тях продукти или услуги.

  Можете да възразите срещу обработката на вашите лични данни за рекламни цели от ZEISS по всяко време с влизане в сила в бъдеще. Възражението може да бъде направено лесно чрез формуляра за заявка, предоставен в долната част на тази страница, или като използвате връзката за отписване в долния колонтитул на всеки бюлетин.

  Освен това, ние винаги се стремим да подобряваме нашата оферта. За целта се правят оценки на изпратените бюлетини, напр. дали комуникираният имейл адрес може да бъде достигнат, кои бюлетини се отварят, върху кои връзки се кликва в рамките на бюлетина и т.н. Данните се събират и обработват само от ZEISS. Данните няма да бъдат предавани към други външни компании.

 • „My vision profile“ и „ZEISS Online Vision Check“ са онлайн услуги за определяне на личните навици за зрението и идентифициране на индивидуални нужди въз основа на визуалната острота, контраста и цветното зрение, както и астигматизъм и зрително поле за индивидуални лещи от ZEISS. Данните, събрани в този процес, се използват само за анализите, необходими за всеки случай. Резултатите от „My Vision Profile“ могат да бъдат разгледани впоследствие чрез код, предоставен с резултата, по заявка, този код може да бъде предоставен и по имейл.

  За определяне на профила на зрението или проверката на зрението се събират различни данни: възраст, ограничение на зрението, използвани преди визуални помощни средства, проблеми, професионални и ежедневни дейности, продължителност на използване на мобилни устройства и др.

  Ако искате да получите резултатите по имейл, ще бъде изискан и вашият имейл за изпращане на QR код с резултатите от анализа. Имейл адресът няма да бъде съхраняван за по-дълъг срок.

  Правното основание за обработка на данни е вашето съгласие в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква а) от ОРЗД. Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време с влизане в сила в бъдеще.

 • За някои продукти на ZEISS компанията предоставя двугодишна гаранция от датата на покупка. За някои от тези продукти този гаранционен период може да бъде удължен до три години, ако продуктът бъде регистриран чрез онлайн регистрацията на ZEISS в рамките на четири седмици от датата на покупка.
  Правното основание за тази обработка на данни е изпълнение на договор или извършване на преддоговорни мерки съгласно чл. 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД.

 • За някои от нашите услуги предлагаме процедури за еднократно вписване. Тази процедура ви позволява да влизате в някои от нашите услуги с помощта на потребителски акаунт при доставчик на процедури за еднократно вписване (напр. Facebook или Apple ID). Обработката на данни се основава на чл. 6, ал. 1, буква а), б) или е) от ОРЗД.

  Нашият надделяващ законен интерес произтича от задължението ни да гарантираме сигурността на предлаганите услуги. За тази цел конкретни лични данни се обработват от ZEISS и се предават към нас в курса на процедурата за еднократно вписване.

 • ZEISS също предлага разширени опции за контакт и информация чрез нашето присъствие в социални мрежи. Тези услуги на социални мрежи може независимо да събират лични данни, напр. чрез създаден от вас потребителски профил. В процеса се обработват данни извън Европейския съюз. Обработката на данни се осъществява въз основа на чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД

  Платформи на социални мрежи

  Ние ви предлагаме разширени опции за контакт и информация чрез нашето присъствие в социални мрежи въз основа на чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД. Тези услуги на социални мрежи може независимо да събират лични данни, напр. чрез създаден от вас потребителски профил.

  На някои уебсайтове на ZEISS ще намерите бутони за добавки за социални мрежи или други онлайн услуги. Тези бутони не установяват все още контакт със сървъра на доставчика. Само с натискането на тези бутони давате съгласието си за комуникация с доставчика на съответната платформа и връзката се активира.

  Ако вече сте влезли в социална мрежа по свой избор, това става без друг прозорец. Тъй като този пренос е директен, ние не получаваме информация за прехвърлените данни. Предава се информация за факта, че сте извикали съответната страница. Ако едновременно сте влезли във Facebook и др., тази информация се приписва на вашия акаунт в социалната мрежа и така се свързва с вас.

  За повече информация за по-нататъшното използване и съхранение на вашите лични данни от Facebook и Twitter се обърнете директно към компаниите, притежаващи тези социални мрежи.

  Също така е възможно да се блокират добавки за социални мрежи чрез вашия браузър.

  Facebook for Business – Automatic advanced matching

  Тази функционалност е активна само ако сте дали съгласие в банера за съгласие с бисквитки за използване на проследяващ пиксел на Facebook. Ако дадете съгласие, на някои уебсайтове на ZEISS ще се използва автоматично разширено съпостявяне. Тази функция предава вашия имейл адрес и/или телефонен номер, когато ги въведете във формуляр на уебсайт на ZEISS и изпратите формуляра. Данните се шифроват преди изпращане и се използват от Facebook за по-подходящо включване на хора в целеви групи. След това предадените данни се изтриват от Facebook.

  Фен страници на Facebook

  Съгласно решение на Европейския съд от 5.06.2018 г. функционирането на фен страница във Facebook е съвместна отговорност на Facebook и съответната оперираща компания. Личните данни, събрани и обработени от Facebook за използване с Facebook Insights, ще бъдат предоставени на ZEISS само в анонимизирана форма. Следователно ние не получаваме никаква информация за поведението на отделни потребители. ZEISS използва Facebook Insights и инструменти на трети страни, използващи предоставени от Facebook данни, за оценка на това как нашето съдържание се получава и използва за подобряване на нашето съдържание. Правното основание за това е чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД.

 • Анкети за удовлетворение на клиентите

  ZEISS има законен интерес да подобрява своите собствени продукти и услуги. По тази причина може ви поканим да участвате в анкети сред потребителите. Въпросниците, използвани за тази цел, като цяло са предвидени да са анонимни, така че не е необходимо да предоставяте лични данни. Ако въпреки това предоставите лични данни във въпросник или анкета, ZEISS може да използва тези лични данни за подобряване на нейните собствени продукти и услуги.

  Данните се обработват въз основа на чл. 6, ал. 1, буква а) или е) от ОРЗД. Имате право да оттеглите всяко дадено съгласие по всяко време с влизане в сила в бъдеще.

  Нашият надделяващ законен интерес е да подобряваме продуктите и услугите, които предлагаме.

  Анкети за потребителски проучвания

  Ние използваме информация от потребителски проучвания, за да тестваме прототипи или концепции и идеи на нашия уебсайт и да подобряваме нашите услуги въз основа на обратна връзка, която получаваме от посетители на уебсайта или потребители, наети чрез агенции. Обработката на данни се основава на чл. 6, ал. 1, буква а), б) или е) от ОРЗД.

  Каква информация събираме?

  • Име
  • Имейл адрес
  • Поведенчески данни (взаимодействия на потребителите с прототипа, харесвания, нехаресвания, предпочитания)
  • Местоположение (държава)
  • Демографски данни: възраст, възрастов диапазон, пол (не винаги се изисква)
  • Наименование на длъжността

  Ако като част от потребителското проучване се записват видеоклипове и изображения, това ще се случи само ако сте ни дали своето съгласие. Можете да се отпишете по всяко време и без да давате причина, като изпратите имейл до research.panel@zeiss.com. Ние съхраняваме тази информация в нашите бази данни, тъй като е възможно не всички членове на проектния екип да участват в интервюто (ако е приложимо).

  Доставчикът на услуги maze.com се използва за провеждане на анкети за потребителски проучвания. С доставчика на услугата е сключено споразумение за защита на данните. Вашите лични данни няма да бъдат споделяни с никой друг доставчик на услуги.

  Ние съхраняваме лични данни, събрани като част от потребителско проучване, за период от 2 години. Анонимизирани данни (т.е. данни, които не могат да ви идентифицират) могат да бъдат съхранявани за по-дълъг период.

 • Ако участвате в едно от нашите събития, обработката на вашите лични данни може да стане необходима за вашето участие с цел обработка и фактуриране. Обработката на данни се извършва въз основа на чл. 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД, или ако няма договорно взаимоотношение между вас и ZEISS – въз основа на чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД. Нашият надделяващ законен интерес е ефективното провеждане на онлайн събития.

  Използваме следните платформи и приложения за провеждане на виртуални срещи или уебинари:

  • Microsoft Teams
  • GoToWebinar
  • WebEx
  • Clickmeeting
  • On24

  По правило за събитието се обработват само вашият имейл адрес, собствено име и фамилия и IP адрес. За платени събития може да се обработват данни и с цел фактуриране.

  Установява се мрежова връзка между вас и доставчика на услугата за уебинара. Ние не записваме аудио или визуална информация, предадена по време на тази сесия. С избора на „Join“ (Присъединяване) вие също потвърждавате, че няма да записвате или заснемате екрана на тази сесия.
  Можете да прекратите сесията по всяко време, като просто затворите прозореца на браузъра или излезете от програмата или приложението. Ако лицето, с което контактувате, прекрати сесията, вашето участие в сесията също ще се прекрати автоматично.

  По време на уебинара и след него към нас се предават статистически данни. Ако участвате в уебинар, зададете или отговорите на въпрос по време на уебинара, в допълнение към вашите регистрационни данни, ние получаваме информация за продължителността на участието, интереса към уебинара, зададения въпрос или отговор за допълнителна поддръжка или разширяване на потребителския опит.

  Бихме искали също така да посочим, че доставчиците събират свои собствени данни като част от предоставянето, върху което ние не можем да повлияем. Подробна информация за това може да бъде намерена на уебсайтовете на доставчиците.

 • ZEISS следи важни за сигурността зони във и извън сгради и помещения чрез видеозапис. По принцип не се извършва видеонаблюдение на обществени зони. Когато попаднете в обхвата на засичане на камерите, вие ставате обект на тази обработка на данни. Обработката на данни се извършва въз основа на чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД.

  ZEISS има надделяващ законен интерес от използването на видеонаблюдение. Това помага да се гарантира до голяма степен пълна сигурност на сградите и лична сигурност. Видеонаблюдението се извършва за следните цели:

  • Упражняване на права по местоживеене
  • Засичане на опити за незаконен достъп
  • (Необходимо) следене на врати с аларми
  • Засичане на блокирани аварийни изходи
  • Изясняване и преследване на неоторизиран достъп
  • Предотвратяване, ограничаване и изясняване на криминално значимо поведение, напр. вандализъм

  Видеонаблюдението дава възможност за бързо иницииране на мерки за отстраняване на оплаквания, произтичащи от горепосочените точки. По този начин то служи не само за защита на сградите, но и за вашата лична безопасност и безопасността на служителите на ZEISS.

  Видео данните се оценяват само на ad hoc основа. В случай на нарушение на вътрешния ред, извършване на престъпление или определени законови изисквания, записите могат да бъдат предадени на органите за сигурност.

  По правило данните се записват или съхраняват за 7 дни. В зависимост от местоположението данните могат да бъдат записвани за различен период (за максимум един месец). Обикновено на всяко място, където се извършва видеонаблюдение, се поставя съобщение, за да се информират субектите на данни за техните права.

  В случай на конкретна причина, тези последователности от изображения са необходими за целия период на разследването.

 • По правило можете да използвате уебсайтовете на ZEISS, без да ни предоставяте каквато и да е лична информация. За някои функционалнисти, предлагани на уебсайтовете, ще поискаме лична информация от вас, за да можем да обработим съответната услуга бързо и по удобен за потребителя начин или за да можем изобщо да предложим услугата. Вижте също „Използване на бисквитки и подобни технологии“.

  Някои данни вече се събират автоматично и по технически причини, когато посещавате нашия уебсайт. Можете да намерите подробна информация за това в „Достъп до данни на уебсайтове и в уеб магазини“.

  Обработката на данни се основава на чл. 6, ал. 1, буква а) или е) от ОРЗД. Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време с влизане в сила в бъдеще.

 • Можете да поръчвате различни продукти в нашите уеб магазини. За изпълнение на процеса на поръчка се обработват различни лични данни. Обработката на данни се основава на чл. 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД.

  За обработка на поръчка обработваме вашите данни за контакт, т.е. звание, фамилия, собствено име, телефонен номер и адрес за доставка и фактуриране. Използваме вашия имейл адрес, за да ви изпратим потвърждение на поръчката и друга важна информация за вашата поръчка и да потвърдим самоличността ви при създаване на клиентски акаунт. Освен това събираме вашите разплащателни данни по време на процеса на поръчка. Ако е необходимо за изпълнение на поръчка, използваме пощенски, спедиторски и куриерски фирми. В случай на забавяне на плащането, ние предаваме – ако са изпълнени другите законови изисквания – данните, необходими за изпълнение на нашето вземане, на доставчик на услуги за събиране на плащания. Обработката на плащания с кредитна карта и PayPal също се извършва от външен доставчик на услуги.

  Правното основание за обработка на данни е изпълнение на договор или прилагане на преддоговорни мерки в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД. При отклонение от това, обработката на данни за гореописаната кредитна проверка и, ако е необходимо, включването на доставчик на услуги за събиране на вземания, се извършва на основание чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД. Нашият надделяващ законен интерес е избягване на неизпълнение на плащане.

  Някои данни вече се събират автоматично и по технически причини, когато посещавате нашите уеб магазини. Можете да намерите подробна информация за това в „Достъп до данни на уебсайтове и в уеб магазини“.

 • За обработка на плащания от договорни отношения предлагаме на нашите клиенти сигурни опции за плащане и за тази цел използваме други доставчици на платежни услуги в допълнение към банките. Правното основание за обработка на данните е изпълнение на договор или прилагане на преддоговорни мерки в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД.

   Лични данни се обработват от доставчици на платежни услуги (като име, адрес, банкови данни, напр. номера на сметки или номера на кредитни карти). Тази обработка е необходдима за извършване на транзакциите. Въпреки това, данните, въведени в този процес, се обработват само от доставичиците на платежни услуги и се съхраняват от тях. ZEISS получава само информация с потвърждение или отрицателна информация за плащането.

    Доставчиците на платежни услуги могат да извършват допълнителни предавания на данни с цел проверка на самоличността и кредитоспособността. В тази връзка се позоваваме на условията и информацията за защита на данните на доставчиците на платежни услуги. Прилагат се общите условия и декларациите за защита на данните на съответните доставчици на платежни услуги, които могат да бъдат достъпни в рамките на съответните уебсайтове или приложения за транзакции.

   • ZEISS ID е системата за управление на самоличността и достъпа за всички приложения на ZEISS, които могат да се използват от клиенти, партньори, доставчици и служители. По този начин цифровите услуги на ZEISS могат да се използват чрез единна точка за достъп. Интегрираната функция за „еднократно вписване“ прави възможно превключване между различни услуги без необходимост от повторно влизане – това е възможно и в рамките на компаниите на ZEISS чрез автоматична регистрация.

    За регистрация потребителят трябва да посочи своята фамилия, собствено име, имейл адрес и, ако се изисква за използваната услуга, звание, клиентски номер, телефонен номер, адрес за доставка и фактуриране. Ние използваме предоставените данни с цел администриране на потребителите. Доколкото тези потребителски данни са необходими за изпълнението на други приложения, напр. за обработка на поръчки в уеб магазина, данните, необходими за съответното приложение, ще бъдат предадени към тях.

    В профила на акаунта с ZEISS ID можете да преглеждате и променяте своите лични данни или статуса на вашето съгласие за маркетинг, незадължителните данни могат да бъдат изтрити. По такъв начин можете да изтриете и ZEISS ID. В този случай вашите данни ще бъдат изтрити и ще изгубите достъп до приложения с ZEISS ID. Вашият акаунт с ZEISS ID и вашите данни ще бъдат автоматично изтрити, ако акаунтът ви е недактивен в продължение на 2 години.

    Правното основание за обработка на данни е вашето съгласие според чл. 6, ал. 1, буква а) от ОРЗД или изпълнението на договор или прилагането на преддоговорни мерки съгласно чл. 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД или защитата на преобладаващите законни интереси на ZEISS съгласно чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД.

   • Като оператор на уебсайт или уеб магазин ZEISS събира данни за достъп до нашите уебсайтове и уеб магазини и съхранява тези данни като така наречените „регистрационни файлове на сървъра“. Следната информация се събира автоматично и се съхранява, докато не бъде автоматично изтрита:

    • Уебсайта или страницата на посетения уеб магазин
    • Дата и час на достъпа
    • Уебсайта, от който е осъществен достъпът (така наречения препращащ URL адрес)
    • Използван браузър
    • Използвана операционна система
    • IP адрес на заявяващото крайно устройство

    Горепосочените данни се обработват от нас със следните цели:

    Следене и оценка на сигурността и стабилността на системата.

    • Осигуряване на безпроблемна връзка с уебсайта
    • Осигуряване на удобно използване на нашия уебсайт

    Обработката на данни се основава на чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД. Нашият надделява законен интерес произлиза от целите за събиране на данните, изброени по-горе. В никакви случаи не използваме събраните данни с цел достигане на заключения за индивидуални лица.

   • Услугата Virtual Try-on (Виртуалното пробване) на Carl Zeiss Vision GmbH ви дава препоръки за рамки на очила въз основа на ваш предварително създаден виртуален аватар. Събраните биометрични данни ще бъдат обработвани само от ZEISS като част от услугата за виртуално пробване.

    Правното основание за обработка на данни е вашето съгласие в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква а) от ОРЗД.

   • Правно основание и цел

    Ние ще използваме тази информация, за да тестваме прототипи или концепции и идеи от нашия уебсайт и за да подобрим нашите услуги въз основа на обратната връзка, която получаваме от посетители на уебсайта или потребители, наети чрез агенции. Приложеното правно основание за горепосочените дейности е нашият законен интерес (чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД)

    Каква информация събираме?

    • Име
    • Имейл адрес
    • Поведенчески данни (взаимодействия на потребителите с прототипа, харесвания, нехаресвания, предпочитания)
    • Местоположение (държава)
    • Демографски данни: възраст, възрастов диапазон, пол (не винаги се изисква)
    • Наименование на длъжността

    Записвате ли видеоклипове и изображения?

    Да, при условие, че сте ни дали своето съгласие. Можете да се отпишете по всяко време и без да давате причини, като изпратите имейл до research.panel@zeiss.com

    Ние съхраняваме тази информация в нашите бази данни, тъй като е възможно не всички членове на проектния екип да участват в интервюто (ако е приложимо). Записите и бележките ни позволяват да споделяме съдържание и да получаваме достъп до него по-късно надеждно и точно.

    Споделяте ли моите лични данни с трети страни?

    Можем да възложим на външни агенции провеждането на анкети от наше име. В допълнение споделяме вашите лични данни с инструментите, използвани за провеждане на анкетите. И в двата случая сме подписали съответното споразумение за защита на данните и сме извършили подходяща оценка на доставчика на поверителни данни.

    Колко дълго ще съхранявате моите лични данни?

    Ние ще съхраняваме вашите лични данни за период от 2 години. Съвкупни и/или анонимизирани данни (т.е. данни, които не могат да ви идентифицират) ще бъдат съхранявани за по-дълъг период.

    Международен пренос на данни

    Вашите данни може да се съхраняват извън ЕИП и в контекста на цифрови услуги, поддържани от облака (напр. електронна поща, инструмент за анкети). Това означава, че вашите данни може да бъдат съхранявани или достъпни в държави извън ЕИП съгласно законодателството извън ЕС, където използването им може да не е предмет на същите строги изисквания за правна защита. Въпреки това нашите доставчици на услуги трети страни нямат право да използват информацията, която споделяме с тях, освен това, което е необходимо, за да ни съдействат.

    За да ви дадем най-много гаранции за поверителност и гаранция за защита на данните, ние внимателно сме рецензирали и проверили тези трети страни. За да се осигури съответствие с изискванията за защита на данните при международни трансфери, с тези доставчици се подписват стандартни договорни клаузи (SCC), приети от Европейската комисия.

    Цялата информация е конфиденциална

    Запазваме конфиденциалността на вашите данни: цялата информация, която предоставите на ZEISS по време на интервюто, ще бъде третирана конфиденциално. ZEISS се задължава да не разкрива никаква информация, освен ако не се изисква по закон или е необходимо за защита на правата на дадено лице.

    Запазваме конфиденциалността на ZEISS: цялата информация, която ZEISS ви предоставя по време на интервюто, е конфиденциална. Всяка обратна връзка, която предоставяте на ZEISS относно продуктите и/или услугите на ZEISS, е конфиденциална и вие се съгласявате, че ZEISS е собственик на такава обратна връзка. Това няма никакъв ефект върху каквито и да е права на собственост, които може да притежавате върху друго съдържание, което ни предоставяте по време на разговора.

    Собственост на носителя

    ZEISS е собственик на носителя и вие давате на ZEISS изрично разрешение да използва записи, както и ваши изображения за медийни или за производни дейности във връзка с нашия проект (публикуването може да е вътрешно).

   Запитване относно поверителността на данните

   Формулярът се зарежда...

   Вашата заявка относно поверителността на данните.
   Моля, попълнете формуляра по-долу и ние ще се свържем с Вас възможно най-скоро!

   Ако желаете повече информация относно обработката на лични дании от ZEISS, моля, разгледайте нашата Декларация за поверителност на данните.

   • 1

    Последна актуализация: 16 януари 2024 г.