Информация за компанията

Този сайт е собственост на Carl Zeiss Vision International GmbH

Борд на директорите:
Д-р Матиан Мец (Главен изпълнителен директор)
Пол Билсдорфер

Търговска регистрация: Улм, HRB 501573
ДДС номер: DE237102714

За въпроси моля свържете се с нас на webm aster @zeiss .com.

Carl Zeiss Vision International GmbH
Turnstrasse 27
73430 Aalen
Germany
Phone: +49 7361 591-0
Fax: +49 7361 591-1312
orderde partment @zeiss .de

Официален дистрибутор на ZEISS Vision Care за България е:

ZEISS България
част от ZEISS Group

ул. Св. Иван Рилски 42
1606 София

Тел.: +359 2 951 5971
Факс: +359 2 851 8723
info .bg @zeiss .com