Правна информация и общи условия

Правна информация

Правната информация се отнася за този уебсайт и домейни. Тя не се отнася за уебсайтове и домейни на компании на ZEISS, които например имат променена правна информация поради националното законодателство. Затова обърнете внимание на правните съобщения за всички уебсайтове на ZEISS, които посещавате, или програми, които използвате.

В някои случаи уеб страниците на ZEISS съдържат връзки и към уеб страници на трети страни, които не са фирми на ZEISS, и за които тези декларации за защита на данните и правни информации не са в сила.

Публикуваната на домейните на ZEISS информация може да съдържа препратки към продукти и услуги, които не са рекламирани или предлагани на пазара във вашата страна. Такава информация не означава, че ZEISS има намерение по-късно да предлага тези продукти или услуги във вашата страна. При необходимост може да се свържете с нашата регионална организация за продажби, откъдето ще ви предоставим с удоволствие информация за достъпа до тези продукти или услуги. Представянето на продуктите и услугите на нашия уебсайт не представлява обвързващо предложение за продажба.

Ако се предлага безплатен софтуер за изтегляне, ZEISS не поема никаква отговорност за каквито и да е щети, произтичащи от изтеглянето или употребата на софтуера. Изтеглянето и употребата на софтуера се извършва единствено на собствен риск на потребителя и без каквато и да е отговорност или гаранция, освен в случай на някакво намерение или груба небрежност от страна на ZEISS.

На няколко места споменаваме, че предоставяме връзки към уебсайтове на трети страни. Ние правим това само ако сме напълно убедени в сериозността на съответния доставчик. ZEISS обаче не носи отговорност за ситуациите, свързани със защита на данните, или за съдържанието на тези уебсайтове, и не поема никакви задължения в тази връзка. Тези външни връзки се означават символично със следната икона:

ZEISS притежава и си запазва всички права върху съдържанието и оформлението на своите уебсайтове. Интелектуалната собственост, съдържаща се на нашите уебсайтове и в нашите търговски марки, е защитена. Текстът, изображенията и графиките на нашите уебсайтове, както и тяхното оформление и т. н., а също и анимациите и софтуерът, са обект на авторско право и друго защитно законодателство. Тяхното размножаване, предаване или възпроизвеждане в цялост или частично е забранено, освен при получено предварително писмено съгласие. Този уебсайт не предоставя никакъв лиценз за употреба на интелектуалната собственост. ZEISS си запазва правото да променя, прекратява или закрива уебсайтове по всяко време и без предизвестие.

Въпреки внимателното генериране на съдържанието на нашия уебсайт, ние не поемаме никаква отговорност за неговата коректност, точност, пълнота или за възпрепятствания достъп до него. Доколкото е разрешено от закона, ние не поемаме отговорност за преки или косвени щети, включително загуба на приходи, възникнали от употребата на нашия уебсайт или във връзка с информация, предоставена на уебсайта. Запазваме си правото да променяме или допълваме предоставената информация по всяко време.

© Carl Zeiss AG – Последна промяна: април 2016 г.