Отговорност
с ZEISS Vision Care 

Отговорните действия винаги са били свързани с нашия дългосрочен успех. Като компания на Carl Zeiss Foundation ние следваме тези ценности вече повече от 100 години. Работим с нашите екипи по целия свят, за да запазим ресурсите, като същевременно предоставяме решения за грижа за очите, които помагат на хората да виждат по-добре.

За да изпълним отговорността си, ние се фокусираме върху три основни области:

Пестене на ресурси

Устойчиво разработване на продукти

Социална ангажираност

Устойчивостта е от съществено значение

С нашите технологии, продукти и решения ние влияем на живота на хората в продължение на много години. И ние сме напълно съгласни с нашия едноличен собственик, Carl Zeiss Foundation, че устойчивостта е от съществено значение за бъдещето на човечеството, на нашите клиенти, на нашата компания и на нашите служители.

Д-р Матиас Мец, бивш ръководител на ZEISS отговарящ за пазарите на крайния потребител

Работим заедно за по-добро бъдеще

Климатичната криза и нейното въздействие върху нашата планета са съвсем реални. ZEISS иска да бъде част от решението.

Д-р Никол Циглер, ръководител на отдел "Устойчивост" в ZEISS
Пътна карта

Като част от нашата стратегия за устойчивост, ние се стремим да постигнем въглеродна неутралност в нашите собствени операции до 2025 г. В комбинация с целта за преминаване към зелена енергия в основните ни обекти по света до 2022 г., ние допринасяме за изпълнението на Парижкото споразумение за ограничаване на глобалното затопляне под 2°C.

2022

зелена енергия  в основните ни обекти по света

2025

CO2 неутралност по отношение на всички наши собствени глобални дейности

Пестене на ресурси

Гарантираме, че в производството на нашите очила се влагат по-малко вода, енергия и пластмаса и че се отделят по-малко емисии на CO2 по цялата верига - от производството на полуготови лещи до крайната доставка.

В рамките на повече от 250 индивидуални инициативи се стремим да изпълняваме по-добре отговорностите си всеки ден. Работим усилено за постигане на устойчиви бизнес практики по време на целия процес.

Washing Hands. Cleaning Hands. Hygiene With Motion Blur Effect

По-малко вода

Със спестената вода се задоволяват нуждите от питейна вода на 180 000 души за една година.

Antique electronic decorative lamp in factory

По-малко енергия

Спестяваме достатъчно енергия, за да осигурим електричество на 3 100 домакинства за една година.

По-малко отпадъци

Годишното ни намаляване на отпадъците се равнява на теглото на 2,5 милиона найлонови торбички.

По-малко хартия

Новата ни опаковка за очила спестява 68 тона хартия всяка година.

Някои от нашите над 250 инициативи

zeiss-smt-maps-location
Италия
Италия

100% възобновяема енергия във Варезе1

Със смесица от водна енергия и енергия от биомаса обектът задоволява енергийните си нужди чрез 100 % възобновяеми източници. Количеството резервирана електроенергия от възобновяеми източници ще задоволи нуждите от електроенергия на около 1500 италиански семейства и ще допринесе за избягването на повече от 1500 тона емисии на въглероден диоксид годишно.

Мексико
Мексико

Повторна употреба на отпадъчни води в Тихуана2

За да се противодейства на недостига на вода в определени производствени региони, заводът за лещи за очила използва повторно отпадъчните води от производствените процеси за употреби с по-ниски изисквания за качество на водата. Това води до годишно избегнато потребление на вода от около 100 m3, което е равностойно на необходимото за задоволяване на годишните нужди от вода за пиене на 100 души.

Индия
Индия

Рециклиране на дъждовна вода в Бангалор3

Фабриката в Бангалор събира дъждовна вода на площ от 1 200 m2 на покрива на фабриката и я използва за производство на лещи. По този начин се избягва потреблението на общинска питейна вода, около 690 000 литра годишно, което е на разположение на гражданите в район, изпитващ недостиг на вода през сезона на сушата.

Китай
Китай

Рециклиране на топлина в производствените процеси в Гуанджоу4

Обновяването на системата за сгъстен въздух винаги води до по-висока енергийна ефективност, но в този случай предизвика и идеята на нашите инженери в Гуанджоу да оползотворят генерирания отработен въздух, като го използват отново за затопляне на нашите вани за тониране: около 90 MWh по-малко потребление, което е равностойно на битовото потребление на енергия на 30 китайски семейства.

Китай
Китай

Производство на лещи със слънчева енергия в Гуанджоу5

За производството на офталмологични лещи производственият обект използва почти 100% слънчева енергия вместо изкопаеми горива.

Бразилия
Бразилия

Обществени поръчки за възобновяема енергия в Петрополис6

Заводът в Петрополис използва възобновяема електроенергия от водноелектрически централи, което позволява да се избегне отделянето на около 550 т CO2 на година - количество, подобно на емисиите на CO2-свързан с гора от 400 дървета.

САЩ
САЩ

Превръщане на отпадъците в суровини в Хеброн7

Заводът в Хеброн си партнира с местен бизнес от автомобилната индустрия. Партньорството позволява повторното използване на отработения алкохол от процеса на производство на лещи като суровина за производството на нови продукти на алкохолна основа. Всяка година около 150 кг потенциално вредни летливи органични съединения могат да бъдат рециклирани.

Австралия
Австралия

Спестяване на вода чрез нов производствен процес в Тонсли8

С инвестиция от над 1 милион долара производството в Тонсли се преобразува от мокро оформяне на лещите към сухо оформяне с машини с CNC управление. По този начин по време на производствения процес не се образуват отпадъчни води.

Устойчиво разработване на продукти

За да направим производството на лещи възможно най-устойчиво, ние непрекъснато проверяваме и подобряваме производствените си процеси. Разработваме методи, които ни позволяват да произвеждаме лещи с все по-малък разход на материали и да заменяме остарялото производствено оборудване с енергийно ефективни устройства.

Разработваме методи, които ни позволяват да произвеждаме лещи с все по-малък разход на материали и да заменяме остарялото производствено оборудване с енергийно ефективни устройства.

От решаващо значение за устойчивото развитие е не само обемът на използваните материали, но и самите суровини. Използвайки значителен брой материали на биологична основа, ние разработихме по-екологични лещи за слънчеви очила, предлагайки на клиентите устойчив избор.

Стотици тонове материал всяка година

Успяхме значително да намалим използването на ресурси при производството на лещи за очила от полуготови лещи.

Свен Херман, ръководител на ZEISS Consumer Markets

Съхраняване на ресурсите

Нашата цел е да използваме по-малко вода, по-малко енергия и да намалим производството на отпадъци за всички наши производствени процеси.

Емануеле Новели, мениджър устойчивост на ZEISS Vision Care

Социална ангажираност

Като компания, собственост на фондация, ние сме ангажирани със социалната отговорност. Затова отговорното поведение е една от нашите корпоративни ценности. Нашата мисия: Яснo зрение за всички.

За тази цел подкрепяме различни местни инициативи, които са посветени на тази тема. Много хора нямат достъп до каквато и да е форма на очни грижи, особено в селските райони. Основната причина е, че в повечето развиващи се или бедни региони липсва професионален и логистичен капацитет за извършване на корекция на зрението.

Програма Aloka Vision в Индия

Нуждата от очила на достъпни цени, но с добро качество, в селските и необслужваните райони на Индия е огромна. Програмата "Aloka Vision", инициирана и подкрепена от ZEISS, има за цел да промени пейзажа на грижата за зрението в тези райони чрез създаване на предприемачески мрежи, технологии, иновации, качествени очила и повишаване на осведомеността за ползите от ясното зрение. 

vision care free lunch fund

Фонд за безплатен обяд в Китай

Тъй като семействата в селските райони на Китай често са твърде бедни, за да си позволят обяд, фондът за безплатен обяд предлага храна за децата в училище. ZEISS се присъедини към проекта през 2014 г. и оттогава е събрала около 820 000 безплатни ястия за деца. Освен това ZEISS, заедно със своите партньори, предоставя грижи за очите и зрението на партньорските училища, като осигурява професионални очни прегледи и дарява безплатни лещи.

earth in hands. green planet on hand. save of earth. environment concept for background web or world guardian organization.Elements of this image furnished by NASA

Optometry Giving Sight във Виетнам и Малави

За да предотврати слепотата и зрителните увреждания, причинени от некоригирано зрение, и да се справи с тежкия проблем на зрителните увреждания, през 2003 г. е основана организацията "Optometry Giving Sight". С дарение от над 110 000 долара ZEISS Vision Care Canada, в сътрудничество с WestGroupe, помогна за финансирането на важни местни разработки, като например училище по оптометрия във Виетнам и оборудване за програма по оптометрия в Малави.