Относно ZEISS

ZEISS e водеща международна технологична компания, която упражнява дейност в областта на оптиката и оптоелектрониката. По данни от 2023 г. ZEISS генерира годишни приходи от над 10 милиарда евро в своите четири бизнес направления - производство на полупроводници, изследвания и проучвания в областта на индустриалното качество, медицински технологии и потребителски стоки, в което се включва и очната оптика.

За своите клиенти ZEISS разработва, произвежда и разпространява високо иновативни решения за промишлено измерване и осигуряване на качеството, научни решения за микроскопия, изследване на материали, както и медицински технологични решения за диагностика и лечение в офталмологията и микрохирургията. Името ZEISS е синоним и на водещата в света оптична технология, използвана в сферата на чиповете за производство на полупроводникови компоненти. Също така в цял свят са познати продуктите с марка ZEISS, като стъкла за очила, обективи за фотоапарати и бинокли.

Със своите продукти, насочени към бъдещите области на развитие, като дигитализацията, здравеопазването и интелигентното производство, както и силните позиции на марката, ZEISS определя бъдещето на технологиите и непрекъснато развива света на оптиката и свързаните области със своите решения. Значителните устойчиви инвестиции на компанията в изследвания и разработки залагат основите за успеха и непрекъснатото разширяване на лидерството на ZEISS в технологиите и на пазара.

Със своите над 43 000 служители ZEISS активно извършва дейност по цял свят в близо 50 държави с около 60 дружества за продажби и обслужване, 30 производствени обекта и 25 изследователски центъра. Дружеството е основано през 1846 г. в Йена, а централното му управление се намира в Оберкохен, Германия. Carl Zeiss Foundation, една от най-големите фондации в Германия, е посветена на подпомагането на науките и е едноличен собственик на холдинговото дружество Carl Zeiss AG.

ZEISS Vision Care

ZEISS Vision Care е сред водещите световни производители на стъкла за очила и офталмологични инструменти. Звеното е част от Carl ZEISS AG и разработва и произвежда предложения за цялата верига на стойността в областта на очилата, които се разпространяват в цял свят под марката ZEISS.

Политика на ZEISS

Политиката на ZEISS описва философията на компанията по следните основни теми:

  • марката, продуктите и удовлетвореността на клиентите на ZEISS
  • служители, здраве и безопасност и
  • съответствие и социална отговорност
  • външни отношения, партньори и доставчици
  • защита на околната среда и енергийна ефективност
  • процеси за непрекъснато подобряване и определяне на цели

Качеството е основен водещ аргумент в нашата дейност, който насочва всички наши действия и поведение.