Мегатенденции

– Оформяне на бъдещето

Светът на нашите клиенти се оформя от мегатенденции: цифровизация, глобализация, демография, здравеопазване и изменение на климата. Това са огромни предизвикателства и ZEISS вярва, че носи отговорност да разработи най-добрата технология, която ще ни отведе в бъдещето. По този начин можем да помогнем на нашите клиенти да постигнат утрешните си амбиции днес.

Нови технологии, цифровизация и изграждане на контакти

Нови технологии, цифровизация и изграждане на контакти

Свят, в който автомобилите се движат сами, роботите-хирурзи спасяват животи, а самоорганизиращите се фабрики са нещо обикновено. Свят, в който хардуерните и софтуерните разработки и преносът на данни в реално време дават възможност да се преосмисли напълно бъдещето.

ZEISS задвижва това развитие: нашата технология за производство на полупроводници е крайъгълният камък на интегрираните чипове, които позволяват на обектите и системите да комуникират помежду си. Вече разчитаме на продуктови и софтуерни решения като мрежови измервателни машини, микроскопи и медицински диагностични устройства, за да подобрим живота на нашите клиенти и партньори и да направим цифровата трансформация нещо, което може да се изживее.

С опит в оптиката и фотониката, ZEISS може да играе ценна роля в разработката на нови решения.

С корелативна микроскопия ZEISS е успяла да установи връзка между електронната и светлинната микроскопия. Перфектно съчетаната колекция от изображения на микро- и нано- ниво предоставя на изследователите и учените изцяло нов инструмент, който им позволява да изучават по-добре жизнените процеси и болести.

Демографско развитие и здравеопазване

Хората в индустриално развитите държави живеят по-дълго, а населението в развиващите се икономики расте - това оказва огромен натиск върху здравеопазването.

Затова мегатенденциите в обществото включват увеличаване на разходите за здравеопазване по целия свят, урбанизация и нарастваща нужда от сигурност. Това са всички теми, които ZEISS понастоящем следи в научноизследователската и развойна дейност, за да позволи на компанията да предложи подходящи решения в бъдеще.

Технологичният напредък позволява все по-прецизна диагностика и все по-ефективно лечение. Широкият достъп до качествено лечение обаче все още е едно от най-големите предизвикателства, пред които сме изправени. ZEISS решава да поеме и двете предизвикателства: многократно нашите високотехнологични медицински продукти революционизираха възможностите за диагностика и лечение.

Демографско развитие и здравеопазване
Глобализация

Глобализация

Цифровизацията и мрежите ускоряват глобализацията в изключително висока степен. Създават се мощни нови компании, които преобръщат цели индустрии. Само тези, които имат силна структура и са в състояние да се адаптират, ще останат конкурентоспособни.

ZEISS има обекти в над 40 държави и 50 места за продажби и услуги, с повече от 30 производствени съоръжения и около 25 центъра за изследвания и разработки.

Устойчивост

Без устойчивост бъдещето на следващите поколения е изложено на риск. Ефективните мерки включват ефективно използване на ресурси, преход към източници на възобновявама енергия и нови, икономични процеси и системи.

Със своето ноу-хау ZEISS разработва интелигентни измервателни системи, които се разгръщат в качествени проверки в енергийния, автомобилния и космическия сектор. Най-съвременната координатна измервателна технология се използва за проверка на точността на прилягане на задвижващите компоненти в автомобилите, за да се гарантира слабо износване, нисък разход на гориво и по-малко емисии на CO2.

Businessman holding renewable energy sketch