Иновации и технологии

Оптичните технологии проправят пътя за много иновации в редица сектори.

Иновациите оформят бъдещето

Иновациите са начин на живот за ZEISS. Можете дори да кажете, че те са в гените на компанията.

В ZEISS иновациите винаги се поставят в контекста на обществото като цяло. Всички иновации имат за цел да гарантират, че бъдещите нужди на клиентите, свързани с продукти, услуги, решения и бизнес модели, ще бъдат удовлетворени и ще предлагат добавена стойност и ползи. Те вече не целят само разработването на нови продукти, но също така дават възможности за нов вид управление, както и нови бизнес модели.

Оптичните технологии са ключови технологии за нашето бъдеще. Техните технически и научни приложения ще оказват все по-голямо влияние върху ежедневието ни през следващите години.

Д-р Карл Лампрехт, Председател и генерален директор на ZEISS

Оптичните технологии са от изключителна важност в широк спектър от сфери, включително естествените науки, медицината, ИТ и телекомуникациите, автомобилостроенето, крайния потребител и много други. Екипите за научноизследователска и развойна дейност в ZEISS работят усилено, за да разширяват постоянно нашето технологично лидерство.

Три ключови фактора за успеха на ZEISS

Висококвалифицирани служители
Висококвалифицирани служители

Иновативни продукти могат да се разработват и произвеждат само от висококвалифициран и мотивиран персонал. Затова ZEISS поставя силен акцент върху внимателния подбор на служителите си, предлага целеви програми за обучение и осигурява привлекателна работна среда. Това включва по-специално положителния и уважителен начин, по който колегите се отнасят един към друг, за да е сигурно, че всеки дава най-доброто от себе си в ежедневната си работа.

Мрежи и партньорства
Мрежи и партньорства

Комплексността на иновациите ще продължи да расте в бъдеще. Необходимите компетенции могат да бъдат обединени само в силни мрежи. Затова ZEISS работи в тясно сътрудничество със своите партньори от промишлеността и науката в областта на научноизследователската и развойна дейност, както и във веригата на доставките.

Смелост и устойчиви инвестиции
Смелост и устойчиви инвестиции

Постоянните, над средно ниво инвестиции в научни изследвания, развитие и инфраструктура позволяват на ZEISS да използва динамиката на пазарите. През последните години ZEISS инвестира много в разширяването на своите обекти и ще продължи да го прави. Например, ZEISS продължава да разширява своя първи обект в Йена, като добави нов, интегриран високотехнологичен комплекс като водещ иновационен център

ZEISS планира също да изгради нов споделен център за иновации в северния кампус на Технологичния институт в Карлсруе (KIT).

Нов бизнес

Оформяне на бъдещето на ZEISS

ZEISS стартира специални дейности между отделите, за да ускори още повече цифровата трансформация на компанията и да създаде нов бизнес.

Цифрови партньори на ZEISS

Цифрови партньори на ZEISS – новосъздаден отдел в ZEISS Group. Те имат една ясна цел: да дадат възможност и да ускорят цифровата трансформация на ZEISS с бързина и мащаб. Те разработват цифрови решения съвместно с бизнес групите на ZEISS и ускоряват иновациите, които осигуряват бъдеща стойност за нашите клиенти и нашата компания.

Венчърни предприятия на ZEISS

ZEISS стартира специализирани венчърни дейности, за да даде възможност на предприемачите да реализират своите амбиции за създаване, развитие и комерсиализиране на пазарно-формиращи иновации за световните пазари.