Информация за компанията

ZEISS България
част от ZEISS Group

ул. Св. Иван Рилски 42
1606 София

Тел.: +359 2 951 5971
Факс: +359 2 851 8723
info .bg @zeiss .com

Ако имате въпроси във връзка с нашата уеб страница, моля, свържете се с нас на webm aster @zeiss .com.