Обърнете внимание!

Предупреждение за фалшиви обяви за работа в ZEISS

Текуща измама с фалшиви обяви за работа

През последните седмици получихме съобщения за измамни предложения за работа от потребители, които се представят за ZEISS, до потенциални кандидати в САЩ. На хората се предлагат фалшиви работни места в мрежи като www.indeed.com и www.upwork.com. Тези работни места са предлагани без знанието или съгласието на ZEISS. ZEISS се отнася много сериозно към този въпрос. Подали сме жалби до съответните агенции и сме предприели необходимите стъпки за противодействие на подобни действия. Въпреки това, тъй като тези мрежи за работа работят независимо, ние имаме ограничени възможности за непрекъснато противодействие на тези дейности.

Какво е измама при набиране на персонал?

Измамата при набиране на персонал е измамна схема, предлагаща фиктивни възможности за работа. Този вид измама може да бъде иницииран чрез онлайн услуги като фалшиви уебсайтове, платформи за работа (например: www.indeed.com, www.upwork.com, www.linkedIn или подобни) или чрез имейл. В тези съобщения от получателите се иска да предоставят лична информация или да закупят софтуер. В крайна сметка от получателите се иска да платят такса, за да може молбата им за фалшива работа да бъде обработена.

Как да разпознаете измама с работни места?

 • Още в началото има искане за лична информация като адрес, дата на раждане, автобиография, банкова информация или паспортни данни. Името и логото на ZEISS често се включват в документацията без разрешение.
 • Често ще бъдете помолени в началото да попълните документация за наемане на работа, като формуляри за кандидатстване, срокове и условия на работа или формуляри за виза.
 • Кореспонденцията често се изпраща от безплатни уеб базирани имейл акаунти като "@live.com", "@yahoo.com", "@gmail.com", "@googlemail.com",, а не от "@zeiss.com". Това е първият индикатор, че офертата със сигурност не е легитимна.
 • Кореспонденцията по имейл изглежда изпратена от служител или висш изпълнителен директор на компанията.
 • Извършителите често използват мобилни или платформени телефонни номера вместо официални фирмени номера.
 • Интервютата се провеждат чрез чат клиенти като Yahoo Messenger или Skype и кандидатите се приканват да приемат фалшивата позиция в рамките на часове след получаване на фалшивата оферта за работа.
 • Извършителите могат дори да предложат плащане под формата на чек предварително за покриване на евентуални разходи, които се предполага, че са необходими за работа за ZEISS, напр. софтуер.
 • Кандидатът е принуден да вземе бързо решение и да предаде необходимата информация или плащане на извършителя.

Как да избегнете измама с фалшиви обяви за работа?

 • Не препращайте, не превеждайте и не изпращайте пари на нито един работодател, използващ личната ви сметка.
 • Не давайте личната си банкова сметка или информация за кредитна карта на нов работодател.
 • Не превеждайте пари.
 • Не плащайте за софтуер, който уж ви е необходим да започнете работа.
 • Като цяло кандидатите не плащат такса за получаване на работа (но може да има някои редки изключения).
 • Винаги бъдете нащрек, когато офертата изглежда „твърде добра, за да е истина“.
 • Потърсете подателя(ите) в онлайн.

Какви действия трябва да предприема, ако съм станал/а жертва на една от измамите за набиране на персонал, споменати по-горе?

Веднага спрете да кореспондирате с потенциалните извършители, докато се докаже, че офертата е легитимна. Настоятелно препоръчваме да подавате жалби директно до местната прокуратура и федералните агенции, които са най-пряко замесени в интернет престъпления: